Résultat de recherche d'images pour "children’s vulnerability to trafficking" serbia"Strasbourg, 29 janar -Në një raport të botuar sot, Grupi i ekspertëve kundër trafikimit të Këshillit të Evropës (GRETA) vlerëson zhvillimet që nga publikimi i raportit të parë të vlerësimit mbi Serbinë në janar 2014 mbi zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës mbi Veprimin kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, njfton agejncia e lajemeve “Presheva jonë” nga Strasburgu duke ju referuar buirmeve te GRETA-s (“GRETA’s new report on Serbia: The authorities must do to more to reduce children’s vulnerability to trafficking”)

Sipas raportit, korniza ligjore dhe institucionale për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore në Serbi ka evoluar, por përpjekjet duhet të rriten për të zvogëluar cenueshmërinë e fëmijëve ndaj trafikimit dhe për të përmirësuar identifikimin dhe ndihmën ndaj fëmijëve viktima.

Raporti mirëpret miratimin e Strategjisë për Parandalimin dhe Shtypjen e Trafikimit të Qenieve Njerëzore për periudhën 2017-2022 dhe ngritjen e Zyrës për Bashkërendimin e Veprimeve kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore.

Megjithatë, ka një numër fushash që kërkojnë përmirësim, sipas raportit. Pas rritjes së ndjeshme të numrit të refugjatëve dhe emigrantëve që kalojnë nëpër Serbi në vitet 2015-2016, në mars të vitit 2017 ishin rreth 670-800 fëmijë të pashoqëruar në Serbi, një numër i të cilëve po flinin në rrugë në kushte të pasigurta dhe jo sanitare. GRETA u kërkon autoriteteve serbe që të sigurojnë që fëmijët e pashoqëruar dhe të ndarë të përfitojnë nga marrëveshjet e kujdesit efektiv, duke përfshirë strehimin e sigurt dhe të përshtatshëm dhe për të garantuar emërimin në kohë të kujdestarëve.
Serbia ende nuk ka një strehë të specializuar për viktimat e trafikimit. Për të vendosur standarde kombëtare të shërbimeve të ofruara për viktimat e trafikimit, autoritetet kanë futur kohët e fundit licencimin e detyrueshëm të organeve dhe organizatave që dëshirojnë të ofrojnë shërbime për viktimat e trafikimit. GRETA u kërkon autoriteteve serbe që të sigurojnë përkrahje të specializuar dhe strehim të sigurt për viktimat e trafikimit, duke përfshirë edhe burrat, dhe për të lehtësuar riintegrimin e viktimave të trafikimit në shoqëri.
Më tej, GRETA mbetet e shqetësuar nga mungesa e një dispozite për periudhën e rimëkëmbjes dhe reflektimit në legjislacionin serb dhe u kërkon autoriteteve të sigurojnë që të gjitha viktimat e huaja të trafikimit të supozuara ofrohen për një periudhë të tillë.
Duke vënë në dukje se vetëm një viktimë e trafikimit ka marrë kompensim në periudhën 2014-2017, GRETA u kërkon autoriteteve serbe të lehtësojnë dhe garantojnë aksesin ndaj kompensimit të viktimave të trafikimit, duke i informuar ata në mënyrë sistematike për të drejtën për të kërkuar kompensim dhe procedurat që duhen ndjekur një skemë të kompensimit të shtetit.
Në vitin 2013-2016, në Serbi u identifikuan gjithsej 296 viktima të trafikimit, shumica prej tyre (130) ishin njerëz të trafikuar për shfrytëzim të punës; 72 gra janë trafikuar për shfrytëzim seksual dhe 94 fëmijë, duke përfshirë 78 vajza, të trafikuara kryesisht për qëllime të shfrytëzimit seksual, të ndjekur nga lypja e detyruar dhe martesa e detyruar. Shumica e viktimave të identifikuara ishin shtetas serbë. Raporti mbulon situatën deri në fund të nëntorit 2017

 

 

 

SHPËRNDAJE