Kontaktoni

National Information Agency 

Redaksia në PRESHEVË

AIK “PRESHEVA JONË”

Rruga “Idriz Seferi” p.n

17523  Preshevë – SERBI

  1. Tel.    +381. 628 10 1118
  2. Fax.   +381.176.68.745

Redaksia në PRISHTINË

AIK “PRESHEVA JONË”

Rruga “Nënë Tereza” p.n

38.000  Prishtinë – KOSOVË

  1. Tel.    +377 49 852 884
  2. Fax.   +381.386.68.745

[email protected]

[email protected]