PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021, NË DEGËN E UNIVERSITETIT INTERNACIONAL TË NOVI PAZARIT DEGA NË PRESHEVË

Shpallet konkurs për regjistrimin e studentëve për studimet themelore akademike në Universitetit Internacional të Novi Pazarit dega në Preshevë, për vitin akademik 2020/2021 me kuotat e regjistrimit për programet e studimore edhe atë:

STUDIMET THEMELORE-240 ESPB:

FAKULTETI FILOLOGJIK ( studimet themelore/ 4 vjeçare)
*GJUHË DHE LETËRSI SERBE……/ 15 studentë;
*GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE…../30 studentë;
*GJUHË DHE LETËRSI GJERMANE ………./30 studentë;

FAKULTETI I SHKENCAVE PEDAGOGJI-PSIKOLOGJI
(studimet themelore 4 vjeçare)

*EDUKATORE I FËMIJËVE PARASHKOLLOR……/ 30 studentë;
*PSIKOLOGJI……………………………………………/ 30 studentë;

FAKULTETI JURIDIK (studimet themelore 4 vjeçare)
*JURDIK I PERGJITHSHËM………………………/ 30 studentë;
*JURIDIK I PUNËVE TË BRENDSHME…………/ 30 studentë

FAKULTETI EKONOMIK (studimet themelore 4 vjeçare)
*EKONOMI E PËRGITHSHME…………………………./ 30 studentë;

FAKULTETI I INFORMATIKËS (studimet themelore 4 vjeçare)
INFORMATIKA …………………………………………/ 30 studentë;

FAKULTETI I ARTEVE
Departamenti:
*ART FIGURATIV…………………………………………………/ 10 studentë;
*ARTET APLIKATIVE……………………………………/ 10 studentë;

KUSHTET E KONKURSIT:
Të drejtën e kërkesës për regjistrim mund ta bëjnë kandidatët që kanë kryer shkollën e mesme me kohëzgjatje katër vjeçare;

DOKUMENTET PËR REGJISTRIM:
1. Diplomën dhe dëftesat e katër viteve të shkollës së mesme,
2. Certifikatën e lindjes.

AFATI I SHTATORIT PËR PRANIM
Dorëzimi i dokumentacionit nga data 01.09.2020 – 22.09.2020,
Regjistrimi i kandidatëve bëhet prej datës 28.09.2020 – 02.10.2020.

Sekretari për shërbime të përbashkëta në UNP:
Trtovac Sead, jurist i diplomuar.
Universitetin Internacional i Novi Pazarit dega në Preshevë.

Rr. Vlezërit Frashëri PN/

Tel. 069655224 E-mail: [email protected]
Për më shumë informacione mbi programet dhe mundësit e studimit, klikoni në: htpps://www.uninp.edu.rs

ZGJIDH MË TË MIRËN, QË TË BËHESH MË I MIRI !
Ju mirëpresim!

SHPËRNDAJE