Është vlerësuar se në Serbi janë kryer çdo vit 65.000 aborte, prej të cilave 4-5 për qind e aborteve janë adoleshentë, mes moshës 15 dhe 19.  Nga një burim konfedencial agjencincia informative “Presheva Jone” ka mësuar se  vetem ne Luginen e Preshevës në vit bëhen mbi 1200 abortime.
Preshevë, 27 gusht
Ekspertët në bashkepunim me gjinekologet kanë vlerësuar se vitin e kaluar kryer  65.000  aborte, prej të cilave 4-5 për qind në mesin e adoleshentëve femra. Dr Ana Mitrovic, kryetare e Shoqatës së Shëndetit, ka vënë në dukje se ka të dhëna mjaft të sakta dhe zyrtare, por kjo nuk tregojnë gjendjen reale, sepse numri i shtatzënisë së padëshiruar  (aborttimet)  në institucionet private, edhe pse ne kundërshtim me ligjin, nuk regjistrohen dhe se numri i tyre është disa fishë më i madh se sa flitet.  “Është vlerësuar se Serbia po kryhet çdo vit në mes 40.000 dhe 80.000 aborte, prej të cilave 4-5 për qind e aborteve janë adoleshentë midis 15 dhe 19 vjeç. Kjo don të thotë se ne jemi në një situatë shumë të keqe.. Nuk duhet të stimulojnë aktivitetet e hershme seksuale, por duhet të vendosë që ata të edukohen në mnyrë adekuate..”,ka pohuar Dr Mitrovic.Ajo tha se të rinjtë nuk janë të arsimuar siç duhet dhe në marrëdhënien e parë seksuale vetëm 20 për qind e tyre përdorin një kontraceptiv. Megjithatë, të rinjtë duhet të jenë të vetëdijshëm se kontracepsioni është i rëndësishëm jo vetëm për të mbrojtur veten nga shtatzënia e padëshiruar, por edhe nga infeksionet seksualisht të transmetueshme, të cilat do të japin simptomat e para menjëherë ose do të manifestuar më vonë në jetë.
Nga një burim konfedencial agjencincia informative “Presheva Jone” ka mësuar se  vetem ne Luginen e Preshevës në vit bëhen mbi 1200 abortime. Madje sipas gjinekologut  I.V. pohon se shume femra shqiptare te moshes se re vijne nga qytete e Lugines në Vranjë apo Nis për abortime. Vetëm gajtë kesaj vere nga lugina e Preshvës abshkë me ata nga vendet perendiomore, sidmos nga zvicra dhe Gjemrnia në klinikat rpivate dhe disa aspitale të vranjës dhe nishit ka pasur 240 abortime. Arsyet e ketyre abotrimeve gjinekologu serb i shpjegon me faktin se në kilnikat serbe ato nuk njihen nga askush dhe se pagesat janë shum të vogla, sidomos për ta në zvcër e Gjerman..sespe nke keto dy vende sikur edbhe vendet tjerta perendiomore një gje tillë eshte e kundërligjshme dhe se atyre abortimi nuk ju lejohet. Këto shifra të abortimve janë të femrave shqipatre janë kryesisht ne klinikat dhe spitalet e Serbisë, duke mos perfhsirë ato në Kosovë e Maqedoni…Ajo vuri në dukje se është simptomatike se përqindja më e lartë e të rinjve në lidhje me kontrollin e lindjes informacionit nëpërmjet mediave dhe të paktën të marrë informacion nga prindërit, shkollat, mjekët ..
Normat e abortit përqindje janë shprehur dhe konsiderohet se 10 e 1.000 adoleshente kanë përvojë me abortin, që do të thotë se ajo është vlerësuar se ky vit është mes pesë dhe gjashtë mijë.Mitrovic tha se vajzat e reja që zgjedhin abortin shpesh nuk janë të vetëdijshëm për pasojat e rënda të një ndërhyrjeje kirurgjikale, dhe se njëri prej tyre, dhe rrezikun e infertilitetit ovulatorit.
Ajo po ashtu  ka vënë në dukje se, edhe pse numri me i madh i abortimeve abortimeve ngjet tek gratë e martuara,  te cilat kanë një ose më shumë fëmijë. Ajo tha se një numër i vogël i grave zgjedhin për të mbajtur një shtatzëni të paplanifikuar, një përqindje shumë më e lartë vendos për t’i dhënë fund atë.Ekspertët sugjerojnë se arsimi i vazhdueshëm është i nevojshëm sidomos të të rinjve, të cilat jo vetëm që do të udhëhiqet nga media dhe herë pas here, por që duhet të përfshihen në arsimin e rregullt shkollor. Ajo tha se në disa vende ku edukata seksuale ka qenë i përfshirë në sistemin e arsimit të rregullt, nuk kishte pothuajse asnjë shtatzënitë adoleshente.
SHPËRNDAJE