Sot në planetin tonë 775 milionë njerëz nuk dijnë shkrim lexim?!. Këto të dhëna janë të shënuara sot nga UNESCO-s. Ndërsa, në Serbia, sot ka 1.3 milionë “nepismena” (alafabetë), ku gjysma e popullsisë pothuajse kanë të kryer vetëm shkollën fillore (tetëvjecare edhe ate jo të mbarur), janë këto tëdhnënat që i hasëm në raportine Zyrës ndërkombëtare (PISA/OKB-së) për statsitka në botë,  e cila ka dalur sot me keto të dhëna me rastin e ditës ndërkombëtare të analfabetizmit, njofton agjencia infromative kombëtare “Presheva Jonë”.

 

Gjenevë/UNO, 8 shtator

 

 

Sot në planetin tonë 775 milionë njerëz nuk dijnë shkrim lexim?!. Këto të dhëna janë të shënuara sot nga UNESCO-s. Nga kjo shifër, kuuptohet se yy të tretat e analfabetëve janë gra dhe vajza. Shumica e tyre jetojnë në Azinë Jugore dhe e Mesme dhe në Afrikë. Por, analfabetizmi ka prekur edhe disa vedne në Evropë.

 

Sipas UNESCO-s, konfliktet ushtarake janë një shkak i madh i analfabetizmit. Luftërat “duhet të shpenzojnë para për mbrojtje në vend të shpenzimeve në arsim”, “konfliktet zvogëlojë rritjen ekonomike çon në varfëri dhe shkatërrimin e infrastrukturës”, thuhet në raport

 

 

 

 

 

Në një dekalrtë ëshura sot nga sekreatri i përgjigthshëm i OKB-së Ban Ki-Moon, me rastine ditës ndërkombëtare të analfabetizmit, ndër tjera thueht se “Megjithatë, mbetet shumë për të bërë. Është vlerësuar se bota ende ka 775 milion të rinjtë analfabet dhe të rriturit, 122 milion fëmijë.. Gratë përbëjnë dy të tretat e popullsisë analfabete në botë.

 

 

Pothuajse gjysma e popullsisë në Serbi kanë të kryer vetëm shkollën fillore (tetëvjecare edhe ate jo të mbarur), janë këto tëdhnënat që i hasëm në raportine Zyrës ndërkombëtare (PISA/OKB-së) për statsitka në botë,  e cila ka dalur sot me keto të dhëna me rastin e ditës ndërkombëtare të analfabetizmit, njofton agjencia infromative kombëtare “Presheva Jonë”.

 

 

Në mabrë botës është shënuar sot Ditën Ndërkombëtare e  analfabetëve,  ku si cdo vend i botësedhe Serbia ka dalur me shifra mbi ketë fenomen, se sa vendi ka të pashkoluar, kupto që nuk dijnë as shkrim e as lexim edhe në këtë shekull ?!

 

Këto të dhëna janë shqetësuese dhe të tregojnë se çdo vit Serbi leximit nuk ndryshon shumë. Situata është aq kritike dhe në mesin e fëmijëve të moshës shkollore ka mijëra sish që nuk dinë ende  të lexojnë dhe shkruajnë, por në një masë të madhe kanë probleme për ta kuptuar tekstin.

SHPËRNDAJE