Semimaturantët e Luginës së Preshevës  dje dhe sot ju kanë nënshtruar provimeve pranuese për shkollat e mesme të këtyre komunave respektivisht Preshevës,Bujanocit dhe Medvegjës.

Preshevë,19 qershor

Shih për këtë,ata nga lënda e gjuhës shqipe dhe ajo e matematikës kanë mbajtur testime kualifikuese për tu regjistruar në ndonjërën nga shkollat e mesme të Luginës. Testet përbëheshin nga 20 pyetje nga gjuha shqipe dhe po aq nga matematika. Këto pikë pastaj që fitohen nga këto provime dërgohen në Beograd nga organet përrkatëse shkollore dhe pastaj rangohen nxënësit në drejtimet e dëshiruara në bazë të rezultatit të arritur në këto provime. Nxënësit sipas dëshirës së tyre të shprehur më tepër janë të interesuar në drejtimin e mjekësisë pastaj në gjimnaz si dhe në disa drejtime nga profilet e shkollës teknike. Pritet që së shpejti të rangohen nxënësit në  cilët drejtime  do të mund të regjistrohen në ndonjërën nga shkollat e mesme të rajonit të Luginës së Preshevës.a.i.

SHPËRNDAJE