Mr.sc.Bujar Fejzullahu i ka deklaruar agjencisë “Presheva Jonë” se ky do të jetë sukses jo vetëm i tij personal por i mbarë shoqërisë sonë, sepse ai ket potencial shkencor do ta vë në dispozicion përmes kontributeve të tij shkencore në arsim dhe teknikë në Luginën e Preshevës. Z.Fejzullahu (1974)  është  nga Rahovica në Rahovicë, Preshevë dhe tani është i punësuar në Universitetin e Prishtinës – Departamenti i Shkencave Matematikore (FSHMN) Pra, nga data e lindjes mund të themi lirisht se ai do të jetë doktori më i ri në Kosovën Lindore.

AIK-Presheva Jonë,Qershor 2011

Mr.Bujar Fejzullahu është i lindur më 25.12.1974 në Rahovicë, Preshevë dhe tani është i punësuar në Universitetin e Prishtinës,Departamenti I Matematikës, F. SH. M. N.
Bujar Fejzullahu ligjerimin e të cilit vitin e kaluar kanë pasur fatin ta ndjekin edhe nxënësit e gjimnazit “Skenderbeu“ në Preshevë,të mërkurër do ta mborjë doktoraturën e tij.

Duke e mirëpritur të suksesshme doktoraturën e tij,në emër të redaksis tonë i ftojmë të gjithë të interesuarit të cilët dëshirojnë që të jenë prezentë pra më 15.06.2011 ora 11:00 në sallën nr.153 në Departamentin e Matematikës të FSHMN-së me temën

–Vetitë asimptotike dhe bërthimet Fouriertë polinomeve ortogonale në lidhje me disa prodhime skalaare të Sobolev-it–

Fushat në të cilat deri më tani ka punuar Bujar Fejzullahu janë si vijonë:
1. Bujar Xh. Fejzullahu, A Riemann-Lebesgue Lemma for Fourier-Jacobi coefficients, Mat. Bilten,
no. 30, (2006), 43-48.
2. Bujar Xh. Fejzullahu, Divergent Ces`{a}ro means of Fourier expansions ëith respect to
polynomials associated ëith the measure $(1-x)^alpha (1+x)^beta+MDelta_{-1}$, Filomat,
21 (2007), 153-160.
3. Bujar Xh. Fejzullahu, A Cohen type inequality for Jacobi-Sobolev expansions, J. Inequal.
Appl., (2007), Art. ID 93815, 10pp.
4. Bujar Xh. Fejzullahu, Divergent Ces`{a}ro means of Jacobi-Sobolev expansions, Revista
Matematica Complutense, 21 (2008), no. 2, 427–433.
5. Bujar Xh. Fejzullahu, A Cohen type inequality for Legendre-Sobolev expansions, Filomat,
22:1 (2008), 23-31.
http://operator.pmf.ni.ac.yu/ëëë/pmf/publikacije/filomat/2008/22-1-2008/f22-1-3.pdf
Page 2 – Curriculum vitae of
Bujar Fejzullahu
Pjesëmarrja në konferencat
shkencore
6. Bujar Xh. Fejzullahu, Divergent Legendre-Sobolev polynomial series, Novi Sad J. Math.
38(2008), 35-41.
http://ëëë.emis.de/journals/NSJOM/framepaper.htm
7. Bujar Xh. Fejzullahu, A Cohen type inequality for polynomial expansions associated ëith
the measure $(1-x)^alpha + (1+x)^beta dx+Mdelta_{-1}+Ndelta_1$, J. Math. Sci. Univ,
Tokyo. 15(2008), 243-255.
8. Bujar Xh. Fejzullahu and Francisco Marcellan, A Cohen type inequality for Laguerre–
Sobolev expansions, J. Math. Anal. Appl. 352(2009), 880-889.
doi:10.1016/j.jmaa.2008.11.052
9. Bujar Xh. Fejzullahu, A Cohen type inequality for Fourier expansions of orthogonal
polynomials ëith a non-discrete Gegenbauer-Sobolev innerp product, Mathematische
Nachrichten (In Press).
10. Bujar Xh. Fejzullahu, On divergence a.e. of Fourier expansions ëith respect to nondiscrete
Laguerre-Sobolev inner product, Functional Analysis, Approximation and
Computation, 1:1 (2009), 1-12.
http://operator.pmf.ni.ac.yu/ëëë/pmf/publikacije/faac/2009/1-1-2009/faac1-1-sadrzaj.htm
11. Bujar Xh. Fejzullahu, On convergence and divergence of Fourier expansions associated to
Jacobi measure ëith mass pointms, Filomat, 23:1 (2009), 61-68
http://operator.pmf.ni.ac.yu/ëëë/pmf/publikacije/filomat/2009/23-1-2009/23-1-2009-sadrzaj.htm
12. Bujar Xh. Fejzullahu and Francisco Marcellan, Asymptotic properties of orthogonal
polynomials ëith respect to a non-discrete Jacobi- Sobolev inner product, Acta
Applicandae Mathematicae (In Press).
http://ëëë.springerlink.com/content/p3p41x2200ng5644/
13. Bujar Xh. Fejzullahu and Francisco Marcellan, On convergence and divergence of Fourier
expansions ëith respect to some Gegenbauer-Sobolev type inner product,
Communications in the Analytic Theory of Continued Fractions (In Press).
http://ëëë.mesastate.edu/mathstat/documents/volumeXVIresearchnote_Marcellan.pdf
14. Bujar Xh. Fejzullahu, Asymptotics for orthogonal polynomials ëith respect to the Jacobi
measure modified by a rational factor, M a t h e m a t i c a B a l k a n i c a (In Press).
15. Bujar Xh. Fejzullahu, Cohen inequality for generalized Jacobi expansions]{A Cohen type
inequality for orthogonal expansions ëith respect to the generalized Jacobi ëeight, Results
in Mathematics (In Press).
http://ëëë.springerlink.com/content/7828743470478745/
16. Bujar Xh. Fejzullahu and Ramadan Xh. Zejnullahu, Lebesgue constants for polynomial
expansions associated ëith ëeight function $(1-x)^alpha(1-x)^beta+Mdelta_{-1}
+Ndelta{1}$, Int. Journal of Math. Analysis, 3 (2009), no. 35, 1701 – 1709.
http://ëëë.m-hikari.com/ijma/forth/fejzullahuIJMA33-36-2009.pdf
17. Bujar Xh. Fejzullahu, Asymptotic properties and Fourier expansions of orthogonal
polynomials ëith a non-discrete Gegenbauer-Sobolev inner product, Journal of
Approximation Theory (In Press).
doi:10.1016/j.jat.2009.07.002
 

SHPËRNDAJE