Sot në Departamentin e Matematikes në Fakultetin e Shkencave në Prishtinë radhës së doktor shkencave në Kosovë dhe Luginë të Preshevës ju ku shtuar edhe një emër i ri , madje edhe për nga mosha, ky është  matematicinti nga Rahovica Dr.Bujar Fejzuallhu, njofton agjencia informative kombëtare “Presheva Jonë”.

Kushtrim MALIQI

 

Prishitnë, 15 qershor /AIK-Presheva Jonë

Temën e doktoraturës (Vetitë asimptotike dhe zbërthimet Fourier të polinomeve ortogonale në lidhje me disa prodhime skalare të Sobolev-it) zoti Fejzullahu  e mbrojti me sukses para profesorëve univesritar nga Kosova dhe atyre botërore të prirë nga prof. dr. Ramadan Zejnullahu, mentor i tezës në mesin e të cilëve ishte edhe bashkëmenanetari  dhe anëtari i  komisionit ne mbrojtje prof.dr. Francisco Marcellan- prof. i rregullt ne Universidad Carlso III de Madrid- njeri nder kontribuesit me te mëdhenj ne lemin qe une e mbroj temen e doktoratures.

KUSH ËSHTË PROF.DR. BUJAR FEJZULLAHU ?

            Bujar Fejjzullahu eshtë nga Fshati Rahovicë (1974) e komunës së Preshevës. Shkollën fillore e ka kryer në Rahovicë, kurse Gjimnazin “Skenderbeu” në Preshevë Drejtimin-Bashkëpuntorë i Shkencave Matematike-Natyrore. Në vitin shkollor 1993/94 i ka regjistruar studimet në Seksionin e matematikës të FSHMN-së pranë Universitetit të Prishtinës dhe të cilat i ka mbaruar më 1997  me notë mesatare 8.91. Prej shtatorit të vitit 1997 deri në gusht të vitit 2000, kam punuar në Gjimnazin ´´Eqrem Çabej“ në Prishtinë. Prej tetor të vitit 2000 deri në maj të vitit 2003 ishte i angazhuar në Seksionin e matematikës  të FSHMN-së si bashkëpuntorë i jashtëm në mbajtjen e ushtrimeve nga lëndët: Analiza mat. I dhe II (Shkencat komp.), Topologjia, Analiza reale, Hapësirat metrike, Teoria e polinomeve, Matematika elementare I, Gjeometri descriptive, Matematika elementare (Kimi), Matematika (Kimi-DI). Në maj të vitit 2003 kaloj në marrdhënie të rregullt pune-asistent mësimor në Seksionin e matematikës të FSHMN-së në UP, në të cilin cilësi ndodhem edhe tani. me ektëw rast i posadoktoruri dr.Fejzuallu i ka dekalreuar agjencisë informative “Presheva Jonë” se mbrojtja e doktoraturë sihste kurrëzim i punës disavjecare në lëmin e shkencër, rrepsktivisht atë matematikës. “Padyshim në të ardhmen energjinë dhe kontributin tim do ta derdhi jo vetëm në Kosovë por edhe në vendin tim prej nga vi, në fshatin Rahovicë të Preshevës…Familaj, vendi im më ka shkolluar dhe atsh ka ardhur koha që unë t’i thej borgjin vendliljes, kombit tim. besoj se cdo i ri kështu duhet vepruar që pas studimeve t’i kthehet vendlijes, nëse jo fizkisht bile  me  kontributin  e tyre ta ndihmojnë vendlidjen.”

Studimet postdiplomike të magjistraturës i ka regjistruar në vitin shkollor  2002/03 në Departamentin e Matematikës të FSHMN-së në Universitetin e Prishtinës. Të gjitha provimet e parapara me rregulloren e studimeve postdiplomike i ka përfunduar në qershor të vitit 2004 me notë mesatare 10. Më 12.07.2005 e kam mbrojtur punimin e magjistraturës me titull:“Teorem e Jackson-it për një modul të përgjithësuar të lëmueshmërisë të përkufizuar me anë të një operatori josimetrik të translacionit të përgjithësuar

            Studimet  e doktoratës i ka regjistruar në vitin shkollor  2007/08 në Departamentin e Matematikës të FSHMN-së në Universitetin e Prishtinës. Të gjitha fazat dhe obligimet e studimeve të doktoratës  të parapara me rregulloren e studimeve të doktoratës në Universitetin e Prishtinës i kam përfunduar në dhjetor të vitit 2010. Më 29.12.2010, Këshilli i FSHMN-së të Universitetit të Prishtinës miratoi raportin e komisionit për vlerësimin e dorëshkrimit së tezës të doktoratës time me titull Vetitë asimptotike dhe zbërthimet Fourier të polinomeve ortogonale në lidhje me disa prodhime skalare të Sobolev-it

dhe që ky raport dergohet për ratifikim në Senatin e Universitetit të Prishtinës. Mentor i tezës ishte prof. dr. Ramadan Zejnullahu ndërsa për bashkëmentor prof. dr. Francisco Marcellan, profesor i rregullt në Departamentin e Matematikës të Universidad Carlos III de Madrid, Spanjë.Deri më tani, si autorë ose koautor kam publikuar dhe janë në proces të publikimit këto punime shkencore (të indeksuara në “MathSciNet” dhe    “Zentralblatt MATH”):

1.      A Riemann-Lebesgue Lemma for Fourier-Jacobi coefficients, Mat. Bilten 30  (2006), 43-48.

2.      Divergent Cesaro means of Fourier expansions with respect to polynomials associated with the measure , Filomat 21 (2007), 153-160.

3.      A Cohen type inequality for Jacobi-Sobolev expansions, J. Inequal. Appl. (2007), Art. ID 93815, 10pp.

4.      Divergent Cesaro means of Jacobi-Sobolev expansions, Rev. Mat. Complut., 21 (2008), no. 2, 427–433.

5.      A Cohen type inequality for Legendre-Sobolev expansions, Filomat 22:1 (2008), 23-31.

6.      Divergent Legendre-Sobolev polynomial series, Novi Sad J. Math. 38(2008), 35-41.

7.      A Cohen type inequality for polynomial expansions associated with the measure   , J. Math. Sci. Univ, Tokyo. 15(2008), 243-255.

8.      On convergence and divergence of Fourier expansions associated to Jacobi measure with  mass pointms, Filomat 23:1 (2009), 61-68.

9.      A Cohen type inequality for orthogonal expansions with respect to the generalized Jacobi weight, Results Math. 55 (2009),  373-381.  

10.  On  divergence a.e. of Fourier  expansions with respect to non-discrete  Laguerre-Sobolev inner product,  Functional Analysis, Approximation and Computation, 1:1 (2009), 1-12.

11.  A Cohen type inequality for Laguerre–Sobolev expansions, J. Math. Anal. Appl. 352 (2009), 880-889 (koautor me F. Marcellán).

12.  Lebesgue constants for polynomial   expansions associated with weight function ,   Int. Journal of Math. Analysis, 3 (2009), no. 35, 1701 – 1709 (koautor me R. Zejnullahu).

13.  On convergence and divergence of Fourier expansions with respect to some Gegenbauer-Sobolev type inner product, Commun. Anal. Theory Contin. Fract. 16 (2009), 1-11 (koautor me F. Marcellán).

14.  Asymptotics for orthogonal polynomials  with respect to the Jacobi  measure modified by a rational factor, Math. Balkanica (N.S.)  24 (2010), 41-50.

15.  Asymptotic properties  and  Fourier  expansions of orthogonal polynomials with a non-discrete Gegenbauer-Sobolev inner product, J. Approx. Theory 162 (2010),  397-406.

16.  Asymptotic properties of orthogonal  polynomials with respect to a non-discrete Jacobi- Sobolev inner product,  Acta Appl. Math. 110 (2010),  1309-1320 (koautor me F. Marcellán).

17.  Orthogonal polynomials with respect to  the Laguerre  measure  perturbed by the canonical transformations, Integral Transforms Spec. Funct. 21 (2010),  569 – 580 (koautor me R. Zejnullahu).

18.  A Cohen-type inequality for Fourier expansions with  respect to non-discrete Laguerre-Sobolev inner product, Numer. Funct. Anal. Optim.  31 (2010),  1330-1341.

19.  A Cohen type inequality for Fourier expansions of orthogonal polynomials with a nondiscrete Jacobi-Sobolev inner product, J. Inequal. Appl. (2010)  Art. ID 128746, 22 pp (koautor me F. Marcellán).

20.  A Cohen type inequality for Fourier expansions of orthogonal polynomials with a non-discrete Gegenbauer-Sobolev inner product, Math. Nachr. 284 (2011) no. 2–3, 240-254.

21.   Jacobi-Sobolev orthogonal polynomials: asymptotics for $N$-coherence of measures, J. Inequal. Appl. (2011)  Art. ID 294134, 19 pp (koautor me F. Marcellán).

 

       Deri më tani ka
marr pjesë dhe ka prezentuar punime shkencore në këto konferenca shkencore:

1.  Bujar Xh. Fejzullahu,  On Divergence of Fourier expansions with  respect to some Laguerre- Sobolev type inner product, have been presented  in ”International Workshop on Orthogonal Polynomials and Approximation Theory,” Conference in honor of Guillermo L´opez Lagomasino’s 60th  birthday, Universidad Carlos III de Madrid, September 8-12, (2008),

2. Bujar Xh. Fejzullahu and Francisco Marcellan, A Cohen type inequality for  Fourier  expansions of orthogonal polynomials with a non-discrete Jacobi-Sobolev inner product, have been presented  in ” Conference on Approximation Theory, Computer Aided Geometric Design, Numerical Methods and Applications”,  July 4-9, 2010, Ubeda, Spain.

SHPËRNDAJE