Me 5 milion euro financim nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë dhe të koordinuara me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, programi i Kosovës synon të nxisë mundësitë për punë të lidhura me skemat publike rigjenerimit. Punët do të identifikohen brenda kompanive vendore dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, thuhet në një raport të Organizatës ndërkombëtare për Migracion lëshuar sot në Gjenevë, njofton agjencia informative “Presheva Jonë”
 
 
Gjenevë/UNO,7 qershor / AIK-Presheva Jonë
 
Në një raport të IOM lëshura sot në Gjenevë nga IOM thuhet se “pavarësisht ndihmë të konsiderueshme nga komuniteti ndërkombëtar, duke përfshirë të Komisionit Evropian të mbështesë rimëkëmbjen ekonomike, Kosova vazhdon të përballet me sfida të mëdha ekonomike. Shkalla e papunësisë në Kosovë janë më të lartat në Evropë me shifrat nga 2009 vënien e të papunëve në 45 për qind e popullsisë në moshë pune. Me një popullsi shumë të re shumë – 20 për qind janë të moshës midis 15-24 vjeç – të tregut të punës në Kosovë përballet me tendosje rinovohet çdo vit me hyrjen e mijëra të tjerë njerëz në kërkim të punës…”

 Përpjekje të mëdha u zhvilluar për të bzutur papunësinë e lartë dhe varfërinë në Kosovë – Një program i ri i IOM-it, në partneritet me Këshillin Danez për Refugjatë, është duke u zhvilluar në Kosovë për të ndihmuar të trajtuar nivelet e vazhdueshme të lartë të papunësisë dhe varfërisë atje, thuhet në një raport të Organiaztës ndërkombëazre për Migracion lëshuar sot në Gjenevë, njofton agjencia informative “Presheva Jonë”

Me 5 milion euro financim nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë dhe të koordinuara me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, programi i Kosovës synon të nxisë mundësitë për punë të lidhura me skemat publike rigjenerimit. Punët do të identifikohen brenda kompanive vendore dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Papunesi afat-gjate, me një fokus të veçantë në grupet e rrezikuara të tilla si minoritete etnike, gratë, të rinjtë dhe njerëzit me aftësi të kufizuar, do të jepet arsimit profesional dhe trajnimit për të rritur aftësitë e punës të dobishme në rinovimin e infrastrukturës urbane dhe sociale të tilla si muzeumet, monumente, vende turistike, sportive dhe krijimin e hapësirave të gjelbra.  Secilës komunë në Kosovë ju është e këkruar të përgatisin bga tre projekte të punëve publike të cilat pastaj do të konkurrojnë për seleksionim  nga komunat tjera.

“Migracioni është nxitur nga faktorë të ndryshëm që të tërheqë njerëzit për vende të reja pune me premtimin e një jetë më të mirë dhe nga faktorë tjerë të shtyrë që i bëjnë ata t’i lënë shtëpitë e tyre për shkak të mungesës së kushteve për e jetesë. Prpgrami I . « Beautiful Kosovës » ka për qëllim që të hap vende të reja pune dhe për të bërë Kosovën një më të rehatshme dhe vend frymëzues për të jetuar dhe punuar në vend lindje para se të braktisin shtëptë e tyre në këto kohë të vështira..” ka deklaruar përfaqësuesi i  IOM-i për  Kosovë z. Jorge Baca.

SHPËRNDAJE