Më 2 prill 2023, në Inspektorat kishte ushtruar ankesë praktikanti i grupit, Arsim Musa, kundër kompanisë “Trepça”. Pas kësaj, Inspektorati më 12 maj 2023 ka gjetur se kompania nuk i kishte paguar praktikantët për punët që kishin kryer gjatë praktikës.

Inspektorati i kishte dhënë kohë tri ditë “Trepçës” të përmirësonte lëshimet që nuk janë përmirësuar as tash. Sipas gjetjeve të Inspektoratit, më 25 maj 2022 kishte publikuar konkursin për praktikantë.

“Mirëpo, pas pranimit të praktikantëve subjekti juridik “Trepça” nuk ka zbatuar detyrimet të cilat janë përcaktuar për aplikim sipas konkursit  dhe ka cenuar të drejtat e tyre si në aspektin e marrëdhënies së punës po ashtu edhe në aspektin e sigurisë  dhe shëndetit në punë…”, thuhet në vendimin e Inspektoratit që vepron në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve.

SHPËRNDAJE