swisssdsBern, 24 nentor -Këshilli Federal ka vendosur të zgjerojë angazhimin për Swisscoy brenda forcës shumëkombëshe të Kosovës (KFOR-it) deri më 31 dhjetor te vitit 2020. Këshilli Federal gjithashtu vendosi për ta reduktuar fuqinë maksimale të autorizuar të Swisscoy, por ruan të drejtën për të rritur atë për të kryer punën e mirëmbajtjes shpallur në afat të shkurtër apo të marrë përsipër detyrat e sigurisë në rast të rritjes së kërcënimit, njofton agjencia  elajemeve “Presheva jonë” duke ju referuar burimeve te Ministrisë së Mbrojtjes nga Zvicra me seli në Bernë.

Autoritetet helvetike duke justifikuar vazhdimin e misionit të Swisscoy-it në Kosovës kanë thënë se stabiliteti në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë edhe në Kosovë është e domosdoshme për sigurinë e Zvicrës, si rrjedhojë, prania e vazhdueshme e KFOR-it në kuadër të angazhimit ndërkombëtar në Kosovë i plotëson interesat e politikës zvicerane sigurisë. Për më tepër, ky angazhim ushtarak i Zvicrës për promovimin e paqes në Kosovë është vullneti i Këshillit Federal.

I pytur nga  ‘Presheva Jonë’  për misonin e Swisscoy në rajon presidenti i Zvicrës z. Johann Schneider-Ammann ne intervistën  e fundit ishte shprehur se “Ushtarët zviceranë (Swsisscoy) në Kosovë do të qëndrojne aq sa ka nevojë popullata. Nuk mendoj se është koha për tërheqjen e trupave tona nga Kosova për shkak se situata në rajon ende është frazhile.  Zvicra do të vazhdojë me prezencën dhe kontributet e saja në Kosovë.  Zvicra mbështet qëndrimin e trupave të Swisscoy-it në Kosovë për  ruajtjen e rendit, paqes dhe stabiliteti në rajon.”

Madhësia e kuotave, aktualisht 235 ushtarë do të reduktohet në 190 ushtarë deri në tetor 2019 dhe dhjetor 2020. 165 KFOR-i duhet të bëjë llogarinë me hapa të tjera të reduktimit, të cilat përfshijnë ndër të tjera edhe mbylljen e disa vende. Kjo do të përkthehet për të Swisscoy për kohëzgjatjen e mandatit të tij, një ndryshim në detyrat që kërkojnë mjete më pak të rënda. Rrjedhimisht, Këshilli Federal ka në plan për të zvogëluar madhësinë e kontingjentit kryesisht në fushat e transportit dhe inxhinieri.

Këshilli Federal rezervon të drejtën për të rritur përkohësisht madhësinë e kuotës, nëse situata kërkon, duke përfshirë edhe për të kryer punë të jashtëzakonshme mirëmbajtjes në rast të ndryshimeve të mëdha në parkingun. Kërkesat e sigurisë mund të ndryshojnë në varësi të situatës, e cila kërkon staf shtesë. Në këtë rast, maksimale pesëdhjetë ekspertët logjistike për t’u dërguar në Kosovë për një periudhë prej tetë muajsh. Nëse Swisscoy ishte ekspozuar në një rrezik në rritje, është planifikuar të dërgojë deri në 20 përforcime ushtarake derisa situata stabilizohet.

Këshilli Federal ka udhëzuar DDPS për të vendosur, deri më 31 dhjetor 2018 dhe në bashkëpunim me DFA, një raport mbi mundësinë e ndarjes së të burimeve civile për ndërtimin e paqes kushtuar aktualisht të angazhimit ushtarak.

SHPËRNDAJE