Anëtarëve të Universitetit Popullor Shqiptar

 

Në kuvendin e përgjithshëm të Universitetit popullor Shqiptar, që do të zhvillohet më :

 

E PREMTE 10 shkurt 2012 në ora 19.30

Në lokalet e UPSH, në 7, chemin Surinam, Genève

 

RENDI I DITËS

 

1. Hapja e Kuvendit të përgjithshëm dhe fjala e hyrjes e Presidentes

2. Aprovimi i proces-verbalit të kuvendit të fundit të 13 prillit 2011.

3. Raporti i aktivitetit i koordinatores

4. Raporti i aktivitetit të përgjegjëses së kurseve

5. Raporti i aktivitetit të arkëtares

 

Paraqitje e kontrollorit të kontabilitetit

Clirimi i komitetit nga detyra

Kuotizacionet e vitit 2012

6. Orientimet e reja të aktiviteteve të 2012

7. Zgjedhjet e presidencës dhe të komitetit

8. Të ndryshme

 

Pjesa statutore do të pasojë me një dolli të miqësisë dhe me pika muzikore.

Duke ju falenderuar për pagesën e kuotizacionit për 2012 (30 franga) dhe në pritje t’ju takojmë me këtë rast, ju lutemi të pranoni , Zonja dhe Zotërinj, të dashura mike e të dashur miq, përshëndetjet tona më të përzemërta.

 

 

 

Maria Roth-Bernasconi

 

Presidente e UPSH

PV-ja e Kuvendit të fundit, raporti i koordinatores, raporti i përgjegjëses së kurseve, raportet dhe buxhetet finaciare, do të jenë në dispozicionin tuaj në hyrje të seancës.

Ne ju lusim t’ju lajmëroni pyetjet apo kërkesat tuaja specifike më 31 janar 2012 përmes mailitapo me postë, pranë sekretarisë së shoqatës : [email protected]; 7 chemin Surinam, CP 593- 1211 Genève 13

SHPËRNDAJE