Me këtë angazhim të rik ushtarak në Kosovë , Zvicra do të dëshmojëjo vetëm profesionalizmin por do të marrë edhe më shumë përgjegjësi duke shtuar imzasin në mesin e shteteve, vande  anëtare të Aleancës Veritatlantike të angazhuar gjatë kësaj decei të fundit në Kosovë.

Gjenvë, 31 gusht, / AIK-Presheva Jonë

Qeveria e Zvicrës ka autorizuar sot  Ministrinë  e Mbrojtjes që nga 1 janar 2012   që trupta e ushtirsë zvcierane tzë isntléaura në Koasovë  të drejtojnë KFOR-in në Veri duke ngritur numrimn e ushtarëve zvicerna  edhe për 15 sish, njpftopn nga Gjeneva agjencia informative Presheva jonë. Burime t njejta njopftojnë duke u thirrur në njnë komuinikatë shytpi nga  shtabi i përgjithshëm i ushtiresë  helvetike se, ushtarët zviceranë të instaluar në Kosovë nga viti 1999 do të marrin përsipër udhëheqjen e një njësie në kuadër të ndarjes së zonave ushtarake.. B¨het  fjalë për zonën e veriut e cila hë për hë drejtohet  nga Franca, ku Zvicra do të  merr funksionin dirigjues  nga 1 janari i vitit të ardhshëm.
 
Me këtë angazhim të rik ushtarak në Kosovë , Zvicra do të dëshmojëjo vetëm profesionalizmin por do të marrë edhe më shumë përgjegjësi duke shtuar imzasin në mesin e shteteve, vande  anëtare të Aleancës Veritatlantike të angazhuar gjatë kësaj decei të fundit në Kosovë

SHPËRNDAJE