Nën organizimin e Komiteti kundër ekstradimit të N. Sh në Serbi ka nisur në Zvicër nënshkrimi  i një peteconi me mijra  firma të qytetarve shqiptarë dhe zviceranë, ka deklaruar për “Presheva Jonë” i vëllai i Shemsiut, Sherif Nuhiu. Sipas organizatorëve të disa shoqatave mërgimtarësh,  grumbillimi i nënshkrimeve i nisur në muajin gusht të ketij viti do të t’i dërgohet autoriteteve zvicerane për të kundërshtuar ekstradimin e Shemsi Nuhiut në Serbi.  Peticioni në fjalë do t’i dorëzohet në kabinetitn e znj. Simonetta Sommaruga shefe e policisë dhe drejtësië zvcierane.
Bernë, 6  dhjetor/AIK-Presheva Jonë

Siq ka njoftur agjencia jonë informative bashkë me mediat zvcerane, Berna po bëhet gati për akstradimin e Shemsi Nuhiut në Serbi i cili më 14 prilli autoritetet zvicerane kishin arrestuar me një kërkesë të ambasadës serbe në Begrad (8 mars) edhe pse ai është shtetas i Kosovës.Ndërsa, njoftimet nga Berna i kanë bërë të ditur  agjencisë informative « Presheva Jonë » se ende nuk ështä esgjë definitieve dhe se Shemsi nuhiu mund të ankohet në Gjykatën Federale (TF). Kurse z.Falco Ghali shef  për komunikim me mediat në Zyrën Federale të Drejtësisë (OFJ) në Bernë i  ka deklaruar agjencisë Informative “Presheva Jonë”  se « për fatin e rastit të Sh.N. do të dihet gjithëckah kah muaji maj i vitit të ardhshëm, sepse nuk kemi të bëjmë bash me një dosje e as procedurë të lehtë.. »

Në ndërkohë në Zvicër ka nisur nënshkrimi  i një peteconi me mijra  firma të qytetarve shqiptarë dhe zviceranë, ka deklaruar për “Presheva Jonë” i vëllai i Shemsiut, Sherif Nuhiu. Sipas organizatorëve të disa shoqatave mërgimtarësh,  grumbillimi i nënshkrimeve i nisur në muajin gusht të ketij viti do të t’i dërgohet autoriteteve zvicerane për të kundërshtuar ekstradimin e Shemsi Nuhiut në Serbi.  Peticioni në fjalë do t’i dorëzohet në kabinetitn e znj. Simonetta Sommaruga shefe e policisë dhe drejtësië zvcierane.

Kërkesa për ekstradim e identifikon të akuzuarin si qytetar i Serbisë, përkundër asaj se i kërkuari i Serbisë është qytetarë i Kosovë. Por, sipas OFJ, kombësis, megjithatë, nuk luan edhe aq ndonjë rol në procedurë. Do përukujtuar se Serbia sot ka edhe qindra emra të të rinjve tjere shqiptarë në listat e saj, që sipas shoqatave (ONG) dhe autoriteteteve kosovare dhe atyre lokale të Luginës së Preshevës ato janë të motivuara politikisht me pretekst të krijimit të frikës dhe panikës në masë dhe dëbimit të të rinjjve nga këto vise të banuarra me shumicë shqiptare. Sipas Bernës, një gjë është e sigurt se i akuzuar nuk psedon shtetësinë zvicerane. Nëse ai do ta kishte, ai padyshim do të kishte shpëtuar ekstradimit, sepse Zvicra nuk i dorëzon shtetasit e tij në vend tjetër.

*****************************************

PETECION KUNDËR EKSTRADIMIT TË SH.N. NË SERBI !

Në mbështetje të artit. 33 të Kushtetutës Federale, e cila i jep të drejtën çdo personi për të peticionit autoriteteve,
Komiteti kundër ekstradimit të N. Sh në Serbi
adresuar këtë peticion për:
Zonjën Federale Këshilltar, Simonetta Sommaruga, kreu i Departamentit Federal të Drejtësisë dhe Policisë (DJP) Zyra, Federale të Drejtësisë Bundesrain 20, 3003 Bern.
I martuar me dy fëmijë, moshës 1 dhe 5 vjet, Sh N, jeton në Zvicër për gati 10 vjet, në dobi të një licence B.
Që nga 14 prill 2011, ai u arrestua në Vevey, pas një kërkesë për ekstradim nga Serbia 8 mars 2011. Ky i fundit dyshohet se ka qenë anëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) dhe e ka kryer krime të luftës në Gjilan.
Megjithatë, disa faktorë nuk mund të ekstradojë N. Sh për t’u përballur. Së pari, në kohën në të cilën këto krime u kryen, N. Sh ishte në Maqedoni, pranë shtratit të vëllait të tij, i cili vdiq pak pas. Ky fakt nuk do të angazhohen veprave të supozuara kundër tij.
Përveç kësaj, dhe me kusht që elementet mund të çojë në një gjyq të bëhet, nuk ka absolutisht asnjë garanci se:
– Siguria e tyre është e garantuar gjatë paraburgimit;
– Se gjykimi nuk është plotësisht arbitrare;
– Kjo nuk është provuar në fund të fundit për krime politike.
Konventës Evropiane për Ekstradimin, të cilat të dyja Zvicër dhe Serbia, Zvicra mundëson të refuzojë ekstradimin në qoftë se ajo konsideron se “kërkesa për ekstradim u shkaktua nga një shkelje e ligjit të paraqitura për më tej ose dënimit të një personi për shkak të racës, fesë, kombësisë ose politike mendimit ose pozicionin e personit mund të paragjykohen nga ndonjë nga këto arsye “(neni 3 nga . 1 dhe 2).
Kjo është e qartë rasti këtu. Pasi të nënshkruani petecionin e dërgone ju lutem në ektë adresë:
Jeton Kryeziu, CP 6627, 1002 Lausanne.
 
* * *
En vertu de l’art. 33 de la Constitution fédérale, lequel confère le droit à toute personne d’adresser une pétition aux autorités,  le
Comité contre l’extradition de Sh. N. en Serbie
adresse la présente pétition à :

Madame la Conseillère fédérale, Simonetta Sommaruga, Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Marié et père de deux enfants, âgés de 1 et 5 ans, Sh. N., vit en Suisse depuis près de 10 ans, au bénéfice d’un permis B.
En date du 14 avril 2011, il fut arrêté à Vevey à la suite d’une demande d’extradition déposée par la Serbie le 8 mars 2011. Cette dernière le soupçonne d’avoir été membre de l’Armé de libération du Kosovo (UCK) et d’avoir commis des crimes de guerre à Gjilan.
Toutefois, plusieurs éléments permettant de ne pas extrader Sh. N. sont à relever. En premier lieu, à l’époque à laquelle ces crimes auraient été commis, Sh. N. se trouvait en Macédoine, au chevet de son frère, décédé peu de temps après. Ce fait rendrait impossible la commission des faits qui lui sont reprochés.
De plus, et pour autant que des éléments pouvant mener à un procès soient apportés, il n’est absolument pas garantit que :
–        sa sécurité soit garantie durant la détention ;
–        que le procès ne soit pas totalement arbitraire ;
–        qu’il ne soit en définitive pas jugé pour des infractions politiques.
La Convention européenne d’extradition, à laquelle sont parties la Suisse et la Serbie, permet à la Suisse de refuser l’extradition si elle estime que « la demande d’extradition a été motivée par une infraction de droit commun présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situations de cet individu risque d’être aggravée par l’une ou l’autre de ces raisons » (art. 3 par. 1 et 2).
Ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La présente pétition peut être signée par toute personne capable de discernement, même mineure et quelle que soit la nationalité, pour autant qu’elle vit en Suisse.
A renvoyer à Jeton Kryeziu, CP 6627, 1002 Lausanne
SHPËRNDAJE