Strasburg, 23 nentor   -Një seminar mbi legjislacionin shqiptar në lidhje me luftën kundër jotolerancës, diskriminimit dhe urrejtjes, organizuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (PACE) në bashkëpunim me parlamentin e Shqipërisë dhe No Hate Aleanca Parlamentare, do të zhvillohet neser në Tiranë, njfotn agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar burimeve nga Stasburgu.

“Zhvillimet pozitive në vend dëshmojnë për vullnetin politik të autoriteteve shqiptare për të mbushur boshllëqet dhe për të përmirësuar kuadrin ligjor në këtë fushë. Legjislacioni dhe politikat janë ende të nevojshme dhe puna për këtë qëllim duhet të vazhdojë “, tha Gabriella Heinrich, Raportuese e Përgjithshme për Luftën kundër Racizmit dhe Intolerancës, koordinatore e Aleancës Parlamentare Jo Hate.

Seminari – i fundit në një seri prej katër të zhvilluar në Tiranë, Sarajevë dhe Romë për të zbatuar pjesën e Kuvendit në Planin e Veprimit të Këshillit të Evropës për Shqipërinë 2015-2017 – mblodhi parlamentarë, institucione dhe ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë për të parë se çfarë nevojash duhet për të ndryshuar ligjet e vendit për t’i sjellë ato në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI) për Shqipërinë dhe për gjuhën e urrejtjes do të jetë ndër referencat kryesore për diskutimin midis pjesëmarrësve. Eksperienca e fushatës së Lëvizjes së Frymës Jo në Greqi në Shqipëri dhe në shtetet e tjera të Këshillit të Evropës, si dhe seminare të mëparshme kombëtare të Aleancës (Romë, Paris, Sarajevë, Berlin) do të kontribuojnë në shkëmbimet.

SHPËRNDAJE