Znj. Eliora Dollaku, kryesekretare në Fakultetin e Mjekësisë sot i ka deklaruar agjencisë informative “Presheva Jonë” se “për numrin  e të pranuerve tash po dihet, ndërsa emrat e fituesve të studentëve të rinj nga Lugina e Preshvës do t’i publikojmë së shpejti..”
 

SKANDALOZE:  LAJME JO TË MIRA nga Tirana: 57 studentë ga Lugina e Preshevës  mbesin rrugëve ?! n

Nga 63 kandidatë nga Lugina e Preshevës sa kanë konkurruar deri më 15 shtator për t’u regjistruar në Faklutetin e  Mjekësisë, vetëm 9 do të pranohen. Pra, 57 tjerë do të mbesin rrugëve ?!

Tiranë 19 Shtator/AIK-Presheva Jonë

Nuk kanë mbetur më pak se dy javë kur “brucoshët”, studentët e rinjë e  vitit akademik 2011-12 do të mbledhin valigjet për t’i mësyer dyerve të qendrave akademike unversitare në Tiranë, Prishtinë e gjetiu…Por përkundër premtimeve të liderëve tanë në Luginën e Preshevës se asnjë student nuk do të mbete pa indeks, lajmet nga Prishtian dhe Tirana flasin pak më ndyrshe, për t’mos thënë të kundërtën. Kësaj ardhe, po ndalemi tek kjo e fundit, Tirana.

Tirana i ka “gërshërët” për pranimin e studentëve përkundër premtive të liderëve nga Lugina e Preshevës

Pra, si duket Tirana zyrëtare do t’i detyrojë t’i qesë në “rrenë” disa liderë. ata të cilët i premtuan , madje edhe i “garantían” studentëve dhe prindërve të tyre se do të regjistrohen në fakultetet përkatëse, pasi që vitin e kaluar për shembull në Fakultetin e  Mjekësis në universitetin e Tiranës që të  pranuar mbi 25 studentë. Por, këtë vitë nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Këtë e dëshmojnë deklaerimet dhe bisedat tona me stgduentët tanë dhe zyrtarët nga rektorati i Univesritetit të Tiranës dhe faklutetet përaktëse.  Më konkretisht përkundër shifrave astronomike që kanë përmendur politikajt nga Lugina e Preshevës për numrin e studentëve të cilët do të pranohen në Faklutetin e Mjekësisë asesi nuk përputhen ose janë shumë larg nga ato qfraë na e thanë sot për agjencinë tonë zyxrtarët nga universiteti i Tiranës.

Eliora Dollaku, kryesekretare në Fakultetin e Mjekësisë sot i ka deklaruar agjencisë informative “Presheva Jonë” se “me keqardhje ju njoftojmë se nga 63 kandidatë sa janë paraqitur nga Lugina e Preshevës në Fakultetin e Mjekësisë, vetëm 9 do të pranohen. Nga keto shifra të lartpërmendura, në fakt nga numri i kandidatëve që kanë konkurruar, në Faklutetin e Mjekësïsë nga 42 kandiatë do të pranohen vetëm 3 , 2 në atë stamotolgjisë, 2 në Farmaci dhe 2 në shëndet publikë, Në këtë të fundit është një kandidat, besojmë se kjo gocë do të pranohet detyrimisht meqë është kandidate e vetme…”

Reth 60 studentë nga Presheva, Bujanoca dhe Medvegja mbesin rrugëve ?!

Pra nga Lugina e Preshevës do të pranohen këta kandidatë, dmth ata më të mirët, në bazë të rezultatit të suksesit që kanë treguar gjatë shkollës së mesme nga origjina  e vendit që vijnë ata, Pra, nevoitet nota mesatre të kenë 10 tek ne, tek ju në Preshevë siq  e keni 5-ë, shton znj. Dollaku. Pra, sipas këtyre të dhënave del se 57 tjerë studentë nga Presheva, Bujanoca dhe Medvegja mbesin rrugëve ?!

Pyetjes vijuese shtruar znj. Eliora Dollaku se si është e mundur të hetë keshtu, kur dihet se, sipas fjhalve të liderëve atznë, është pritur që nga Lugina  e Preshevës të pranohen më shumë, ndoshta jo të gjithë, por bile së paku gjysma e kandidatëve ?, ajo në vazhdim pèërgjigjet : Unë nuk di cfarë kanë premtuar atje liderët e juaj dhe për cfarë ata i bëjnë këto premtime. Por realiteti është ndryshe se nga këtu në dekanatin tonë, në fakultetit të mjekësisë kemi pranuar 63 kandidatë nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja. Nga keta gjithsejt do të pranajmë vetëm nëntë. T’ju them të drejtën, nga Lugina e Preshevës nuk na ka ardhur asnjë liderë apo listë me emra apo sa studentë të rinj se sa duhet pranuar.  Nga dita e nesërm ne fillojmë të shqyrtojmë dokumentacionin, dosjet e kandidatëve kështu për të bërë klasifikimin se cilët nga 63 kandidatëte paraqitur, ku vetëm nëntë prej tyre do të marrin indeksin e fakultetiet tona. Këta që janë parqitur janë kandidatë që kane konkurruar drejtpërsëderji vete, pa ndihmën e  askujt.. Siq e dini e kemi nxjerru edhe kuotat se sa kandidat mund të regjistrohen nga viset e juaja.  Pra nga Lugina e Preshevës po përsëri do të pranohen vetem 9 kandidatë, dmth ata më të mirët, në bazë të rezultatit të suksesit që kanë treguar gjatë shkollës së mesme nga origjina  e vendit që vijnë ata, Pra, nevoitet nota mesatare të kenë 10 tek ne, tek ju në Preshevë siq  e keni 5-ë… »

SHPËRNDAJE