Banka Botërore (BB) në raportin e saj të fundit “Doing Bussines 2012”, e ulë me 5 vende për Shqipërinë në lehtësirat e të bërit biznes, përkatësit në vend të 82.

Problem sipas raportit është dhënia e lejeve të ndërtimit, që i faturohet Bashkisë së vjetër të Tiranës të ish kryetarit Edi Rama.

Për raportin analizohen 10 fusha që përfshihen në nisjen e një biznesi.

SHPËRNDAJE