Kështjella PEPSHI
Bernë, 7 mars / AIK-Presheva Jonë
 

Në bazë të projektit të hartuar për revizionimin e ligjit të të drejtës së të huajve për shtetësinë zvicerane, Qeveria Federale ka parashtruar disa kondicione për qdo qytetarë, kandidate që dëshiron të poesoojë nënshtetësinë helewvetike, pra pasaportën Zvicerane.

 

-Duke filluar nga statusi i qëndrimit të përhershëm në Zvicër (permia apo lejeqendrimi  -C-) është njëri ndër kushtet primare që kekrohet nga autopritet zvicerane, kanënjoftuar AIK “Presheva Jonë” zyrtarët nga depratmenti për Migracion ODR) nga Berna. Pastaj vazhdojnë kushtetb tjera formale: si respektimi i kushtetutës, njohja e gjuhës së vendit, kantonit  ku jeton si dhe vullneti për pjesëmarrje në jetën ekonmomike në mjedisin ku jeton.

 

Ndryshe, Qeveria Federale po ashtu ka për synim të bëjë më joshëse masat për integrim të shpejtë. Në këtë mënyrë, të huajt me shkallë më të lartë integrimi mund të konkurrojnë për shtetësinë zvicerane më parë se të tjerët. Të huajt të cilët kanë një leje të përhershme qëndrimi C mund të kërkojnë shtetësinë zvicerane pas vetëm tetë vitesh qëndrim në Zvicër. Normalisht për vizën C duhen dhjetë vite qëndrimi ndërsa për nënshtetësinë zvicerane,

SHPËRNDAJE