refkkhassShkruan:  Refik HASANI 

Më 12 shtator 2015 , Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë ka  miratuar një  vendim mbi themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë shqiptare që përbëhetë prej gjashtë shtyllave kryesore. Që nga ajo koha asnjë vlerësim zyrtarë e institucional nga Qeveria e Republikës së Serbisë,Republika e Kosovës,Republika e Shqipërisë dhe instanca e mekanizma të BE-së dhe organizma tjera ndërkombëtar.  Dallimi është se ky  Asociacion u shpall nga domosdoshmëria e kohës.

Pasi shqiptarët jan të diskriminuar në të gjitha fushat dhe sferat dhe pa ndonj mbështetje nga Tirana, Prishtina dhe faktori politik ndërkombëtar. Kurse pakica Serbe në Kosovë pasi me pakon e Presidentit Martti AHTISAARI,  është parapar si shtet multietnik dhe pak më shumë t’i favorizoj Serbët si pakicë,  pasi u shtuan Komunat Serbe  dhe u zgjeruan ata egzistuese.   Tani, pas bisedimeve në mesë të Prishtinës dhe Beogradit në vitin 2013 u dakorduan edhe për formimin e një Asociacioni të Bashkësive të Komunëve Serbe. Më  datën 25 gusht 2015, në Bruksel, u nënshkrua Marrëveshja midis Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, për krijimin e Bashkimit të Komunave  Serbe të Kosovës. Pas protestave dhe kundërshtive të madha, nga ish-Presidentja e Republikës së Kosovës znj.Atifete JAHAJAGA, kjo marrëvëshje është dërguar në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës. Një aktgjykim është bërë  më datë 23 dhjetor 2015  dhe sygjeron që është në shpërputhje dhe disharmoni me frymën e kushtetutës së Kosovës .

Dallimi është , që më 12 shtator  2015 shpallën Asociacionin e Komunave Shqiptare

 

Shqiptarët në në Medvegjë , Bujanoc dhe Preshevë ku,  përveqë që kan Trupin Koordinues që udhëhiqet nga Qeveria e Serbisë, po ashtu edhe Këshillin Nacional që në Serbi ka mbi njëzet këso Këshilla Nacionale. Shqiptarët në këtë Rajon shpallën Asociacionin  e Komunave   Shqiptare. Provuan që t’a dërgojn  në instanca më larta nacionale si që është Gjykata Kushtetuese e Serbisë, por shumë pakë arritën.  Këto tri komuna kan mundur të dërgojn lëndën e këtij Asociacion edhe në instanca Evropiane si që është Gjykata  Evropiane për pakica, në Komisionin e Venedikut për ta  interpretuar marrëveshjen për këtë Asociacion, por edhe   Gjykatën e Strasburgut, por kjo nuk u shfrytëzua.

 

Para se të marr këtë rrugë për ligjshmërin e shpalljes së këtij Asociacioni Shqiptarët është dashur të ken dijen, vullnetin por edhe të koordinojn bashkërisht me Prishtinën dhe Tiranën zyratre që të tregohen unik  me njëri tjetrin. Mbi  të gjitha ende ky Asociacion nuk është miratuar nga të zgjedhurit nga Komuna e Medvegjës dhe subjektet  tjera që nuk u pajtuan me disa  detaje me rastin  e shpallje së këtij Asociacioni.  Edhe  grupet punuese që jan caktuar  me rastin e themelimit nuk dijm sa kan  kryer  punën .   Nëse  Asociacioni i Komunave Serbe të Kosovës ka marrë tani form dhe përmbatje në Kosovë dhe në Instanca më të larta të BE-ës. Asociaconi i Komunave të Krahinës Shqiptare të mbetur padrejtësisht nënë administrimin e Serbisë ende është në ,,Inkubator ’’ , që i duhet ende të rritet tek pastaj   Asociacionin  e Komunave Shqiptare duhet menduar kur të vendoset që të dërgohet për interpretim dhe nga cila instancë nacionale apo Evropiane do vendoset në favorë të këtij Asociacioni që është formuar më 12 shtator 2015.

 

Koplikohet kur dy subjektet politike që e themeluan Asociacionin  e Komunave Shqiptare tani pas një viti jan në opozitë.

 

Vitin e kaluar ishte PDSH-ja e z.Ragmi MUSTAFA, ishte në pozitë ishte palë nënshkruese së bashku me PD e z.Nagip ARIFIT të Bujanocit të dy në pozitë si shumicë me Këshilltarë Komunalë  dhe Kryetar i Preshevës gjegjësisht i Bujanocit ishin me rastin e nënshkrimit të Asosacionit. Të dyja këto subjekte politike pas zgjedhjeve lokale që u mbajtën bashkarisht me ato nacionale më 24 prill 2016,ku këto dy parti shumicë që morën inciativën dhe formuan asosacionin mbetën në opozitë. Vetëm Kryetari LPD-së z.Jonuz MUSLIU,me seli në Bujanoc  ishte në kualicion me PD-në e z.Nagip Arifit të Bujanocit, por ky subjektë nuk ishte dhe prap nuk është shumicë në Bujanoc por vetëm në kualicion që kjo edhe më shumë e vështërson Asociacionin e Komunave Shqiptare  në krahinën shqiptare të Luginës.

 

Asociacioni është formuar më 12 shtator 2015, kurse zgjedhjet e parakohshme për Kuvend Komunal të Medvegjës u mbajtën një datë më von, pra më 13 shtator 2016,u mbajtën zgjedhjet për KK të Medvegjës që nuk u duk pjekuri politike pasi Medvegja ishte në hesjtje zgjdhore e në sallën e Kuvendit të Preshevës u formua Asosacioni.Tani pas gati një viti kjo nguti humbi sikur nuk vërhet askundë.   Një vjetori i formimit të Asociacionit  të Komunave Shqiptare  në krahinën shqiptare të Luginës edhe më shumë ka krijuar konfuzion, paqartësi në këtë do të duhej të dal në ndimjhmë Prishtina  dhe Tirana zyrtare

SHPËRNDAJE