Në Zvicër mbi 16o mijë  kosovarë me pasaporta serbe?!  « Sikur t’i kishin sot pasaportat e Republiës së Kosovës pas 5 vitesh pavarësie, sigurisht Berna kosovarët do t’i radhiste në rangun e parë dhe jo të tretin, pas protugezëve dhe gjermanëve.. »  ka deklaruar sot për agjencinë informative kombëtare « Presheva Jonë» znj Lisa Blaser zyrtare nga Departamenti  Federal për Migracion

 

Bernë, 20 qershor

 

Shpesh në mediat apo nga personalitet zvicerane  sa herë që flasin për kosovarët në Zvicër  vazhdimisht nga ta kemi dëgjar refrenin se «kosovarët janë  komuniteti më i madh dhe më i rëndësishëm në vendin tonë.. ». Por,  në fakt shifrat e Zyrës Federale për Statsistika me  seli në Neuchatel  flasin të kundërtën. Kështu ndodhë për shkak se në Zvicër ende shumë kosovarë posedojnë pasaporta serbe, prej mbi 160 mijë sish ?! « Sikur t’i kishin sot pasaportat e Republiës së Kosovës pas 5 vitesh pavarësie, sigurisht Berna kosovarët do t’i radhiste në rangun e parë dhe jo të tretin, pas protugezëve dhe gjermanëve.. »  ka deklaruar sot për agjencinë informative kombëtare « Presheva Jonë» znj Lisa Blaser zyrtare nga Departamenti Federal për Migracion

Më konkretisht agjencia informative « Presheva Joinë » sot nga Zyra Federale për Statistika (OFS) në Zvicër ka siguruar këto informacione mbi praninë e qytetarëve kosovarë në ektë vend. Sipas OFS dhe zyraër për migracion (ODR) ne Bernë në fund të prillit të vitit  2012 në kishte   1’789’374 qytetarë me shtetësi të huaj, shifër kjo  që ka shnëuar një ngitje  për 4.3% më shumë se një vitin paraprak. Pjesa dërmuese apo mbi 66 % e shtetasve të huaj që jetojnë në Zvicër, vijnë nga vendet e BE-së dhe EFTA-s, njofton zyrar Federale për Stastika (OFS) me seli në Neuchatele. Nga të huajt më së shumti kanë ardhur në Zvicër portugezët, gjegjësisht 12337 persona. Pas tyre vijnë kgjermanët me 11491 dhe pastaj kosovarët, që këtë vit janë 7796 më shumë se një vit më parë.

 

Sipas znj. Blaser, nga shpallja e pavarësisë së Kosovës vërhet një  rritje e numrit të kosovarëve në vendin tonë, dmth ata që kanë arritur të marrin pasaportën e Republikës së Kosovës. Sipas saj, rritja  e numrit të qytetarëve kosovarë me pasaporta të shtetit të Kosovës, automatikisht po bien edhe numri i qytetarëve me pasaparta serb në vendin tonë. Deri tash nga 18 shkurti i vitit 2008 numri i qytewtarëve  me pasaporta serbe është reduktuar për rreth 9 mijë  sish. Por, nëse kemi parasysh, se për pesë vite insitucionet e juaja kanë  arritur  të furnizojnë vetëm shtatë mijë pasaporta, atëherë për të arritur shirfën prej 200 mijë kosovarëve, siq flitet në vendin tonë, natyrisht se nevoitet  punë dhe kohë, bile së paku edhe nja 10 vjetë të ardhshme për të jusifikuar shifrën e lartëpërmdnur të nurmit të kosovarëve në vendin tonë.. »  ka pohuar në fund për agjencinë tonë znj Lisa Blaser zyrtare nga Departamenti Federal për Migracion.

SHPËRNDAJE