Lajmërohen të gjithë të interesuarit që Organizata Gjysmëhëna (OHGJH), nga Bujanoci ka filluar grumbullimin e mjeteve (të mira materiale dhe të holla) për vëllezërit tanë në Shqipëri të cilët janë ballafaquar me katastrofë humanitare nga vërshimet e shumët.


 

Haxhi Haki Asani

Drejtor

Organizata Humanitare Kulturore

“GJYSMEHENA”

————————————–

Cultural Humanitarian Assciation

“HALMOON”

————————————–

Kultur ve Yrdilmasma Derengy

“HILAL”

————————————–

Kulturno Humanitarna Organizacija

“POLUMESEC”

Banca Intesa

————————————–

Xhirollogaria: Tel: 017/653-192

160-325643-34 Mob: 063/457-309 063/7849133

Bujanoc

L A J M E R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit që Organizata Gjysmëhëna (OHGJH), nga Bujanoci ka filluar grumbullimin e mjeteve (të mira materiale dhe të holla) për vëllezërit tanë në Shqipëri të cilët janë ballafaquar me katastrofë humanitare nga vërshimet e shumët.

Këto ndihma do t’ i dërgohen drejtpërsëdrejti të prekurve nga kjo katastrofë dhe njëherit do t’i bashkangjitemi angazhimit dhe humanizmit të të gjithë shqiptarëve të cilët në këto momente të vështira janë treguar shumë të bashkuar dhe dorëdhënës.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në numrin e telefonit:

063/457-309 063/7849133

Zoti ju shpërbleftë për humanizmin Tuaj!

Me respects,

Haxhi Haki Hasani

Kryetarë I OHGJH

SHPËRNDAJE