Të gjithë qytetarët e Kosovës me të drejtë vote të cilët jetojnë jashtë vendit, që nga 13 janari e deri më 21 janar mund të aplikojnë për regjistrim për të votuar përmes postës.

Kështu ka bërë të ditur të mërkurën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).

“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve inkurajon të gjithë qytetarët me të drejtë vote, që jetojnë jashtë Kosovës dhe që i plotësojnë kriteret ligjore përkatëse – që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për t’u regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe pastaj edhe të votojnë për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e KQZ-së.

Ja njoftimi:

Periudha e aplikimit/regjistrimit për votimi përmes postës 13 janar – 21 janar 2021

Të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me të drejtë vote që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për regjistrim për të votuar përmes postës.

Të gjitha informacionet e detajuara se si të aplikohet për regjistrim janë të publikuara në këtë link: http://www.kqz-ks.org/sherbimet-per…/votimi-me-poste/

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve inkurajon të gjithë qytetarët me të drejtë vote, që jetojnë jashtë Kosovës dhe që i plotësojnë kriteret ligjore përkatëse – që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për t’u regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe pastaj edhe të votojnë për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës.

********

Period prijave/registracije za glasanje putem pošte 13. januar – 21. januar 2021

Svi građani Republike Kosovo sa pravom glasa koji žive van Kosova mogu se prijaviti za registraciju za glasanje putem pošte.

Sve detaljne informacije o načinu prijavljivanja za registraciju objavljene su na linku: http://www.kqz-ks.org/sherbimet-per…/votimi-me-poste/

Centralna izborna komisija ohrabruje sve građane sa pravom glasa, koji žive van Kosova i koji ispunjavaju zakonske kriterijume – da iskoriste svoje pravo da se registruju kao birači van Kosova a zatim i glasaju na Prevremenim izborima za Skupštinu Republike Kosovo.

SHPËRNDAJE