Bernë, 30 nentor  -Kosovarët që kthehen në vend duhet përsëri të marrin pensionin e tyre AVS ose AI. Këshilli Federal ka konfrimuar të premten në Parlament një marrëveshje të re të nënshkruar me Prishtinën. Ky lajm i mire për kosovaret eshte komtuar sot nga Berna zyrtare për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” ne Zvicër.

Ndryshe, Ambasada e Zvicrës në Kosovë, ka bërë thirrje Parlamentit të Kosovës për të miratuar një buxhet për personat me aftësi të veçanta të komunitetit pakicë në Kosovë.

Mesazh për një marrëveshje të re të sigurimeve shoqërore me Kosovën

Përfundimi i një konvente të re synon të rivendosë marrëdhëniet juridike midis Zvicrës dhe Kosovës në fushën e sigurimeve shoqërore. Në mbledhjen e tij të 30 nëntorit 2018, Këshilli Federal miratoi, për vëmendjen e Parlamentit, mesazhin lidhur me këtë konventë. Në veçanti, ajo koordinon planet e pleqërisë, të të mbijetuarve dhe pavlefshmërinë e shteteve partnere dhe rregullon pagesën e pensioneve jashtë vendit.

Kosova është i vetmi shtet nga ish Jugosllavia me të cilin Zvicra nuk ka arritur një marrëveshje në fushën e sigurimeve shoqërore. Marrëveshja e sigurimeve shoqërore e lidhur me ish-Jugosllavinë nuk zbatohet më në marrëdhëniet me Kosovën që nga 1 prilli 2010. Prandaj, shtetasit kosovarë për momentin nuk mund të marrin pensione AHV dhe zvicerane AI. jashtë vendit. Një rimbursim i kontributeve të AVS mund të kërkohet në vend të pagesës së pensionit të pleqërisë ose pensionit të të mbijetuarve.

Pas një pushimi prej disa vitesh, konventa e re do të ri-rregullojë koordinimin e sigurimeve shoqërore midis Zvicrës dhe Kosovës.

Me përmbajtjen e saj, ajo korrespondon me konventat e tjera të sigurimeve shoqërore të lidhura nga Zvicra dhe përputhet me standardet ndërkombëtare në këtë fushë. Marrëveshja e re e sigurimeve shoqërore synon, në veçanti, të koordinojë sistemet e sigurimit të pleqërisë, të mbijetuarve dhe invalidëve të shteteve partnere dhe shqetësimet në veçanti AVS dhe UA për anën zvicerane; qëllimi i tij është të pengojë shtetasit e një ose të shtetit tjetër që të jenë në disavantazh ose të diskriminohen. Marrëveshja garanton një barazi të gjerë trajtimi për personat e siguruar dhe rregullon pagesën e anuiteteve jashtë vendit. Përveç kësaj, ajo siguron një bazë për luftimin e abuzimit.

Shtetasit kosovarë që kanë arritur moshën e daljes në pension dhe nuk kanë marrë kontributet e tyre do të jenë në gjendje të kërkojnë pensionin e tyre jashtë shtetit sapo të hyjë në fuqi marrëveshja e sigurimeve shoqërore. Megjithatë, ata nuk do të jenë në gjendje të kërkojnë të drejta retroaktive për periudhën që i paraprin marrëveshjes.

Pas përfundimit të negociatave, konventa u nënshkrua nga Shtetet Palë më 8 qershor 2018. Hyrja në fuqi e saj kërkon miratimin paraprak të parlamenteve të Shteteve Kontraktuese.

Agjencia e lajemeve “Presheva Jonë” ne Zvicër perkujton se Kosova është i vetmi shtet i ish-Jugosllavisë me të cilin nuk ka marrëveshje që nga 1 prilli 2010. Në dhjetor të vitit 2009, qeveria kishte vendosur të mos e ripërtërijë atë pasi hetuesit në vend të shuhen abuzimi kishte marrë kërcënime me vdekje.

 

 

 

SHPËRNDAJE