Sot është arritur një traktat ndërmjet autoriteteve të Bernës dhe Prishtinës  për transferimin e personave të dënuar për në Kosovë.  Në mesazhin e posapublikuar sot nga Berna, ndër tjera thuhet se « Këshilli Federal miratoi një mesazh kundër delikuentëve kosovarë që tash e tutje ata do të vuajnë dënimet në vendin e tyre  të origjinës..” njofton ngas Gjeneva agjencia informative “Presheva Jonë” 

Bernë, 30 shtator / AIK-Presheva jonë 

Sot është arritur një traktat ndërmjet autoriteteve të Bernës dhe Prishtinës  për transferimin e personave të dënuar për në Kosovë.  Në mesazhin e posapublikuar sot nga Berna, ndër tjera thuhet se « Këshilli Federal miratoi një mesazh kundër delikuentëve kosovarë që tash e tutje ata do të vuajnë dënimet në vendin e tyre  të origjinës..” njofton ngas Gjeneva agjencia informative “Presheva Jonë” 

Dhe dy shtet nuk do të prashtrojnë më kërkesa sikur deri më tani, për trnsferim, por automatikisht autorët e krimit do të transferohen në vendlindje për vuajtjen e dënimit  përkundër vullnetit të tyre.. » ka njoftuar sot agjencinë informative « Presheva Jonë » znj. Ingrid Ryser, përgjegjëse për komunikim me mediat në Zyrën Fedrale të Drejtësisë (OFJ) në Bernë

Transferimin e personave të dënuar në vendin e tyre të origjinës është edhe një cështzje mjaft e rëndësishme humanitare, sidomos në riintegrimin e tyre në shoqëri të njerëzve të cilët ka shërbyer gjatë  në burg. Një i burgosur pranë shtëpisë së tij dhe të kulturës ka më shumë gjasa për riintegrim. Traktati dypalësh krijon kuadrin për zbatimin në përputhje me sundimin e ligjit transferimin e qytetarëve të Kosovës, thuhe tnë mesazhin  eKëshillit Federal pas miratimit të kësaj marr¨veshje mes Bernës dhe Prishtinës.

Pra, sipas autoriteve të benrës, traktati i posarriutr  për transferime mes  Zvicrës dhe Kosovës, ndryshe nga kjo Konventës, suiguron se kostoja e transferimit të personit të dënuar duhet në parim të përballohen nga shteti dënues. Kjo rregullore ka për qëllim të parandalojë një transferim i cili dështon për shkak se shteti ku duhet të ekzekutohet dënimi nuk mund ose nuk do të paguajnë për ta. Ajo është e justifikuar për dënimin, për shkak shkarkimin e kostos së zbatuar.

SHPËRNDAJE