Preshevë, 24 dhjetor  -Telekomi i Mobilise Serbe  (MTS) ka marrë një licencë qe do te mbuloje mbare Kosoven me frekuenca. Eshe ky edhe nje sukses i Serbise falë marrëveshjes se fundit mes Prishtines dhe Beogradit ne Bruksel,  njofton RTK2 (“MTS dobio frekvencije na širom Kosova“) transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

“Kamenica, Graçanica, Vërbovci, Ranillugi, Shillova e Poshtme, Shtërpca, Brezovica, Hocae Madhe, pothuajse të gjitha qytetet në veri të Kosovës deri tek  manastiret e Deçanit, Deviqit, Patriarkana e Pejës së shpejti do të ketë një sinjal operator celular serb.” raporton ne avzhdim RTK-2

Siq njofton ARKEP, MTS ju dha një varg të frekuencave që do të përdoren për shërbime të telefonisë mobile, në përputhje me nje  infrastrukturë të zgjeruar ne mbare Kosovën.”

Ky vendim është rezultat i një marrëveshje në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, i cili parashikon se operatori serb ka një licencë të kufizuar dhe të përkohshme për të vepruar, ndërsa Kosova i është dhënë një numër telefoni ndërkombëtar.

Kompanitë serbe MTS tashmë është e regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës, nën emrin e “MTS D.O.O”, pasi që Kosova fillon të veprojë kompania në bazë të ligjeve të Kosovës.

Vendimi për ndarjen e frekuencave argumenton se i njëjti bëhet në përputhje me Marrëveshjen etelekomunikacionit  e arritur në mes të Beogad dhe Prishtinës te kryesuar nga Edita Tahri, në vitin 2013, ku pika 4, e cila përcakton se autoritetet e Kosovës kompania i ri celular të lëshojë një licencë, në përputhje me ligjet e Kosovës, e cila do të veprojë në mabre Kosovën.

Si është trupi rregullator faqen e internetit së, MTS në dhjetor të vitit të kaluar ka paraqitur një kërkesë në Agjencinë e Kosovës për regjistrimin e biznesit, pas së cilës u formua si një kompani e re që vepron në Kosovë.
Më pas, më 15 janar 2016. Qeveria e Kosovës ka vendosur për zbatimin e marrëveshjes dhe të jepet një leje MTS përkohshme në prillin e 2016, MTS kështu bëhet një kompani që operon në sektorin e telekomunikacionit, thuhet në nje deklaratë t qverise serbe

ARKEP 2 dhjetor 2016 një vendim për ndarjen e frekuencave që do të përdoren gjatë të kompanisë “operacioneve territoriale të përkohshme dhe të kufizuara”.

Në bazë të vendimit të Autoritetit Rregullativ të Kosovës, MTS do të jetë në gjendje të përdorin 30 vende për ngritjen e antenës. MTS do të ketë 60 mijë numra në dispozicion. Dhënia e autorizimit  të MTS D.O.O në Kosovë eshte bere ne marrëveshje mes Prishtines dhe Beogradit, cka edhe ITU eshtë shprehur se nuk eshet invlvuar ne amrrveshjes mes serbeve dhe kosvareve ne Bruksel dhe se nuk ka dhen kurrfere kodi për Kosovën.

 

SHPËRNDAJE