Preshevë, 16 maj -Këshilli Kombëtar i shqiptarëve paraqitur një ankesë në Gjykatën Administrative, duke kërkuar anulimin e vendimit për fondet për punën e Këshillit për vitin 2017. Aresyet e kesaj padie kryetari i KKSH-së z.Jonuz Musliu për agjencinë e lajmeve “Presheva Jonë” i ka shpjeguar duke thënë se “Lugina e Preshevës vazhdon te diskimrinohet nga regjimi i  qeveri serbe jo vetëme politikisht dhe ekonomikisht, por edhe aspekti finaciar, në vaqanti KKSH eshte  privuar nga fondet te cilat mjete janë e te BE te derdhura ne Beograd, dedikuraa  perminorioteve aktulisht  në Serbi…”

Majde z,.Mulsiu pe rkete forme diskrin imimi me mejte e BE-së z.Musliu do t’i drjeothet me nje leter B ruxleit dhe Kshillit Evripian en Stzasbourg.

Kete forme te diksmin imit te qveris eserbe e ka denuar edhe  drejtoresha e iZyrës për të Drejtat e Njeriut dhe Minoriteteve Suzana Paunovic.

Paunovic duke shprehur shqetesimet  e saj ne këte drejtim thotë se padia nga Presheva, rrespektvisht nga kreui i KKSH z.Musliu pretendon se baza për sasinë e fondeve që janë paguar për Këshillin Kombëtar Shqiptar përdorur rezultatet e regjistrimit të vitit 2011, në gjoja ne Serbi jetojnë  5,809 shqiptarë etnikë?!. Ketre shifer e kontesotjne edhe dnekrombëaret, te cilet thonë se numri i shpotarve per dallim nga pterendimet e Boegrdait, është dhjetra fishë më i lartë se ai i prapagandes dhe manipulimeve  serbe

“Këshilli Kombëtar Shqiptar pohon se numri i anëtarëve të këtij minoriteti është shumë më i madh, dhe se bojkoti i regjistrimit të vitit 2011 ishte një vendim politik dhe se këto rezultate nuk mund të përdoret si bazë për ndarjen e burimeve” ka shpjeguar znj. Paunoviq per Tanjugut.

Ajo kujton se Rregullorja e Qeverisë në procedurën për ndarjen e fondeve nga buxheti i Serbisë për finansirannje dhe punën e këshillit kombëtar, e cila është aplikuar që nga viti 2010, ka gjetur se në procesin e shpërndarjes së fondeve nga buxheti i këshillave nacionale të pakicave kombëtare, numri i anëtarëve të pakicave kombëtare do të përcaktohet në bazë të fundit regjistrimi.

Paunovic perkujton se nga viti 2012 në 2016 për Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve nga buxheti i Serbisë (kupto Bahjskimi Evropian) ndarë 68,328,803 dinarë, dhe në vitin 2017 përcaktuan 13,226,019 dinarë

SHPËRNDAJE