Njoftohen të gjithë qytetarët e  Preshevës me rrethinë që janë të lindur në vitet 1951, 1961, 1971, 1981 se rivaksionimi i (Te-AL) do të bëhet sipas këtij orari: 

Në Preshevë vaksikonimi bëhet gjatë katër ditëve rresht (nga 29 nëntori – 2 dhjetor 2011 duke filluar nga ora 10-të, në lokalet e Ambulancës qendrore, njoftojnë zytarëte e shendetïesë në Preshevë Drejtor i shtëpisë së shëndetit: Bujar Zulfiu dhe ekniku i mjek pergjth: Bujar Rexhepi

1.Kurbali: 01.11.2011-10h – Në shkollë

2.Buhiç: 01.11.2011-11h – Në shkollë

3.Stanec: 01.11.2011-12h – Në shkollë

4.Ilince-Maxhere-Ranatoc: 02.11.2011-10h – Në shkollë

5.Caravajkë-Sefer-Pecenë: 02.11.2011-10h – Në shkollë

6.Gosponicë-Shushajë e Eperme:  03.11-2011-10h – Në shkollë

7.Bukoc-Gare: 04.11-2011-10h – Në shkollë

8.Strezocë: 07.11-2011-10h – Ambulante

9.Slavujevac: 08.11.2011-10h – Në shkollë

10.Raince:  09.11.2011-10h – Në shkollë

11.Cakanoc:  10.11.2011-10h – Në shkollë

12.Cukarkë:  10.11.2011-11h – Në shkollë

13.Geraj: 11.11.2011-10h – Në shkollë

14.St.Hekurudhorë-Reka e Tërnavës: 14.11.2011-10h – Ambulante

15.Leran- G.Dol: 15.11.2011-10h – Ambulante

16.Bushtran: 16.11.2011-10h – Në shkollë

17.Svinjishte: 16.11.2011-11h – Në shkollë

18.Raincë: 17-1811.2011-10h – Ambulante

19.Corrotice, Shoshaj Eperme: 21.11.2011-10h – Ambulante

20.Rahovice: 22-23. 11.2011-10h – Ambulante

21.Miratoc: 24-2511.2011-10h – Ambulante

22.Norcë:  28.11.2011-10h – Në shkollë

23.Tërnavë: 28.11.2011-11h – Në shkollë

24.Zhunice: 03.12.2011-10h  – Në shkollë

25.Bukuroc: 03.12.2011-11h -Në shkollë

SHPËRNDAJE