telekekssPreshevë , 3  tetor  -Marrëveshja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës parashikon që Telekom Serbia në Kosovë do të verpjne ne Kosovë në të njëjtën mënyrë që degët e saj te veprojnë edhe në Mal të Zi dhe  në Republikën e serbe, shkruan agjencia  elajmeve “Presheva jonë” duke u referuar gazetes serbe  “Nova Ekonomija” e cila sot ka dalur me nje shkrim rreth dialogut te Bruskelit dhe “marrëveshjes” mes Prishtines dhe Beogadit per kodin e telfeonise 383 me titull:  Telekom i Serbise do të punoje me ligje te Kosovës” (“Telekom Srbija na Kosovu će raditi po zakonima Kosova“)

 

Përfaqësuesit e Beogradit dhe Prishtinës, duke përfshirë edhe delegatë nga Agjencioni Republikan për komunikime elektronike dhe Telekom Serbia dje kanë vazhduar negociatat për numrin e telefonit të cilat duhet më pas të përdoret në territorin e Kosovës.
Edhe pse negociatat nuk kanë përfunduar ende, një nga pikat kryesore të marrëveshjes është për të dhënë licenca për Telekom vepron në të gjithë territorin e Kosovës, e cila është një nga parakushtet e Beogradit për miratimin kodin e zonës Prishtinës.
Ne vazhdim te gazetes serbe “Nova Ekonomija” thuhet se ” Telekom do të jetë në territorin e krahinës jugore serbe që të punojnë sipas ligjeve të të ashtuquajturës Republika e Kosovës. Marrëveshja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës parashikon se Telekom në Kosovë do të merren direkt, por do të krijojë një bijë-kompani – operatori celular, në të njëjtën mënyrë në të cilën degët e saj veprojnë në Mal të Zi ose në Republikën e serbe. Kjo kompani do të ofrojë shërbimet e komunikimit mobil në tërë territorin e Kosovës, me fokus primar në konsumatorëve nacionalitetit serb, por që autoritetet e Prishtinës nuk kanë ndërmend për të lejuar veprimin e Telekomit sipas ligjit serb, ky operator do të veprojë në bazë të Kosovës.”
“Telekom tashmë të përgatitur se ka në plan për sipërmarrje në këtë biznes për të investuar dhjetëra miliona euro. Beogradi dhe Prishtina të negociojë mbi mënyrat për të transferuar asetet e ardhshëm bija-kompani Telekomit, por detajet ende nuk janë pajtuar.
Çështja e juridiksionit në të cilat puna e kompanisë Telekom në territorin e Kosovës është politikisht veçanërisht e rëndësishme, për shkak se kompania Telekom në pronësi të plotë nga ana e Republikës së Serbisë dhe nën kontrollin e Qeverisë së Serbisë. Këtu vlen të kujtohet se Qeveria e Serbisë për vitet që paguajnë të ashtuquajturën “borxhit të Kosovës” organizatat ndërkombëtare..”, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Megjithatë, çështja është nëse një marrëveshje e tillë për të ardhur përfundimisht. Sepse licencat Telecom për të punuar në Kosovë duhet të kontrausluga Prishtinën për pëlqimin paraprak përfaqësuesit serb të Beogradit në Kosovë merr kodin e saj vendit.

Kjo çështje është politikisht më e rëndësishme. Sipas rregullave të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU), një organizatë që është i autorizuar të lëshojë numrat e telefonit ndërkombëtare, prefikset vetëm mund të marrë një shtet sovran, një anëtar i Kombeve të Bashkuara. Beogradi insiston se numri i telefonit në fjalë – 383 – të jetë pronë e Serbisë dhe se Serbia më pas transferohet në Kosovë për t’u përdorur. Prishtina është duke i kërkuar që numri i kontestuar është pronë e Kosovës, që Kosova të bëhet anëtare e ITU-së, që do të ishte një precedent dhe një hap drejt shtetësisë. Sipas informatave jozyrtare, si një zgjidhje kompromisi ofruar është mundësia që kodi i zonës është pronë e Austria, të cilat më pas i dha rrugën për Kosovë, i cili do të përputhet me qëndrimin e Serbisë se Kosova nuk mund të jetë një anëtar i ITU-së, ndërsa Prishtina ka marrë kodin pa qenë e nevojshme që të pranuar nga Serbia.
Telekom Serbia nuk ka qenë ne gjendje të përgjigjet në kete pyetjete në lidhje me këto çështje dhe ligjit në të cilat ata do të punojnë kompaninë e tyre në të ardhmen bijën në Kosovë, duke shpjeguar se negociatat për telekomunikacionet jane en vazhdim, në mënyrë që një përgjigje definitive për këto pyetje nuk është e mundur për të dhënë një para para përfundimit të negociatave.

SHPËRNDAJE