Ne kuader të ketij jubileu te OKB-së, zyrtari i lartë i programit të Kombeve të Bashkuara z.Nicholas Hercules (PBILD) ka takuar z.Shaip Kamberin. Britaniku Hercules ka siguruar kryetarin e komunës së Bujancit për një bashkëpunim dhe mbështetje në një sër projektesh në favour të një perspective më të mire të qytetarëve të Bujanocit.

Medvegjë, 25 tetor/ AIK-Preshevajonë

Me moton “Aelanca Civilizuese” sot ne Medvegjë është shenuar 66-vjetrori i Kombve të Bashkuara, në te cilin manifestim moren pjesë pos autoriteteve lokale edhe ndërkombëtare dhe kryetarëtë 13 komunave të Pqinjës, Serbisë Jugore, përfshirë ketu edhe atanga Lugina e Preshevës. Kombet e Bashkuara u prezentuan nga ambasadori Nicholas Hercules, drejtues i Progragramit për Zhvillim dhe Paqë (PBILD) ndërsangaLugina Preshvësishte z.ShaipKamberi, kryetar I komunës së Bujnaocit i shoqëruar nga Driton Rexhepi (jurist) drejtor i urbanizmit po nga kjo komunë. Ketë manifestim me karakter ndërkombëtar e hapi z. Mustafe Skenderi përfaqësuesi PBILD-së.Më pastaj fjalën e mori  z. Hercules drejtuesi PBILD I cili para te pranishmëve theksoi se  Medvegja nuk ishte zdhedhur rastesisht për te shënuar këtë date të rëndësishme të Kombeve të Bashkuara, meqë në Medvegja sot konsiderohet symbol dhe synonym i popujve te bashkuar si serbë, shqiptarë, romë etj..të cilët përkundër problemeve e halleve ekonomike dhe sociale jetojne me vie të tëra bashkarisht .Ky jubilee i OKB-së në Medvegjë ju kushtua perspectives së minoriteteve, me theks të posaqëm romëve të kësaj komune, për cka ishte hapur edhe një ekspozitë me të njejtën tematikë.Ne kuader të ketij manifestimi për OKB-në, zyrtari i lartë i programit të Kombeve të Bashkuara z.NichlasHrcules (PBILD) ka takuar z.Shaip Kamberi. Britaniku Hercules ka siguruar kryetarin e komunës së Bujancit për një bashkëpunim dhe mbështetje në një sër projketesh në favour të një perspective më të mire të qytetarëve të Bujanocit. Ne fund për mysafirët në Medvegjë u shteua dreke.

SHPËRNDAJE