Ligjërate e Mr. Ragmi Destanit, ne  tryezën e organizatës “Shpresa” në Bujanoc me moton: ” Çështja e ekstemizmit fetar sipas fesë islame” 

// Përmban këta kapituj //
1. Ekstremizmi në emër të fesë dhe ekstremizmi në emër të Islamit
2. Kuptimi i fjalës xhihad sipas Islamit
3. Pozita e muslimanëve ndaj luftërave që ndofhin në vende të ndryshme të botës
4. Pranverat arabe në tërësi dhe lufta në Siri në vaçanti
5. Roli dhe pozita fetare për të rinjtë tanë në këto lutëra
6. Çfarë duhet të bëjmë për të parandaluar fenomenin e ektremizmit
7. Roli i mediave në çështjen e ekstremizmit.

 

Destani: Mediat nuk e dijnë ose bëhen se nuk e dijnë dallimin e terminologjise mes ekstremizëm fetar dhe ekstemizëm islam

Ekstremizmi është një problem global, që bëhet nga shtete, grupacione, apo individ me emërtime të ndryshme.
Aspak nuk është i pranueshëm termi Ekstremizëm fetar apo ekstremizëm islamik,, por mundet të jetë: Ekstremizëm në emër të fesë, apo Ekstremizëm në emër të Islamit.
Feja islame në tërësi është kundër çdo veprimi ekstrem. Por atë e kundërshtojnë edhe: Të gjitha shtetet islame, të gjitha institucionet fetare islame dhe të gjithë dijetarët islam.
Porositë islame për tolerancë dhe urtësi janë të shumta dhe shpërblyese te Zoti.
Të gjitha luftërat që i zhvilloi Muhamedi a.s. ishin tre lloje: Mbrojtëse, parandaluese dhe ndëshkuese,, dhe asgjë më tepër.
Definicioni i Xhihadit është: Dhënia e angazhimit dhe mundit për të mirë të islamit dhe muslimanëve,, e prej tij është edhe lufta nëse ndihet nevoja.
Lufta dhe pjesmarrja në te, duhet të ketë mbështetje Kuranore dhe Profetike,
Lufta në siri dhe vendet e tjera të botës, ndalohet për të rinjtë tanë pjesmarrja në ato lufta, sepse ato i ndaluan të gjitha instirucionet fetare islame, dhe se ato lufta janë me keraktere të ndryshme, të mveshura në emër të fesë.
Të gjithë njerëzit kompetentë, dhe të gjitha institucionet duhet të kontribojnë për parandalimin e të rinjve në këto lufta.
Roli i mediave në këtë drejtim është shumë i rëndsishëm.
Mr. Ragmi Destani: Mediat nuk e dijnë ose bëhen se nuk e dijnë dallimin e terminologjise mes ekstremizëm fetar dhe ekstemizëm islam VIDEO
SHPËRNDAJE