Shkruan :  Refik  HASANI
Pas 6 majit zgjedhjet lokale të mbajtura në Bujanoc dhe Preshevë ku konstituimi i këtyre organeve komunale ka përfunduar  . Kurse zgjedhjet u  përsëritën  në Medvegjë më 24  qershor   dhe tani tri kuvendte të ksaj krahine shqiptare të mbetur padrejtësisht nënë admnistrimin e serbisë .  Kërkojm dhe presim që takimi i parë i ksaj legjislature të mbahet sa më parë   .. .

* * *
Pas zgjedhjeve lokale të mbajtura më 6 maj të muajit të kaluar  në Preshevë dhe Bujanoc ku kemi shtim të këshilltarëve në Preshevë 38 kemi shqiptarë 100% kurse në Buajnoc nga 41 kemi 30 këshilltarë komunal shqiptarë ndërsa në Medvegjë kemi 6 këshilltarë Komunal shqiptarë  . Prandaj roli dhe rëndësia e takimeve , kunsultimeve por edhe vendimeve të tri Kuvendeve Komunale të Medvegjës , Bujanocit dhe Preshës është i vetmi dhe askush nuk mundë ta kontestoj   . Ku gjithnjë kemi ndasi , përqarje , shtyerje në mesë të partive politike . Llegjitimitetin më të madhë e kan pikërisht këshilltarët Komunal shqiptarë të tri komuna ,prandaj duhet ta marrin dhe ta ushtrojn këtë rol pasi kan imunitetin  .
* * *
Këto tri kuvende të vendosin në bashkëpunim me tre Prefektat dhe Kryesuesit e këtyre kuvendeve së bashku me zëvendësat dhe bashkëpunëtorët e tyre . Këto kan legjimitetin e popullit , jan të zgjedhurit , të votuarit e drejtëprdrejtë nga populli . Pranda roli , përgjegjësia është e tyre . Kan obligim moral , institucional dhe kombëtarë që të marrin vendime në të mirë dhe në interes të përgjidhshëm të ksaj krahine të mbetur padrejtësisht nën amdnistrimin e serbisë . Të sillen me kujdes , çdo diskutim , debat e paraqitje publike të ken përgjegjësin . Ky mundë të jetë i vetmi një kuvendë i ksaj krahine që duhet të marrë vendime , si lidhur  :
1-     Për realizmin e Referendumit të 1 e 2 mars 1992 ,
2-     Incimin për hapjen një universiteti publikë në gjuhën shqipe
3-     Për rishikimi e marrëveshjes së Konçulit ,
4-     Këshilli  nacional i shqiptarëve ,
5-     Trupin koordinues ,
6-     Për vlerësimin e diskriminimt në këtë krahinë ,
7-     Për caktimin e takimeve në nivel me qeverin në Beograd , në Prishtinë Tiranë dhe faktorët poltik dhe ushtarak ndërkombëtar ,
8-     Për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe kolektiv në këtë krahinë  ,
9-      Për caktimin e investimeve në këto tri Komuna  ,
10- Për të dëbuarit , zhvendosurit dhe shpërngulurit nga këto tri komuna ,
11-  Për përfaqësim në nivelin qendror dhe funksionimin e admnistratës publike , gjykata , kadastër , përfaqësime në polici dhe zingjirin komandues në policin multietnike .
12- Për shqyrtimin e kurdisjeve  të burxheve politike të ushtarëve të UÇPMB-së dhe amnistin e dhe respektimin e demilitarizimit të  këtij Rajoni  ,
13- Për caktimin redaksisë për botimin e ndonjë  reviste , gazetës  ,
A- Mbi të gjitha ky kuvendë dhe askush tjetër të caktoj se si të bëhet ndonjë manifestim , shenim apo datë tjetër si që e kemi sivjet 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptarë  , etj , etj  .

Të zgjedhurit e populit në këtë rastë të marrin rolin e tyre që ju takon e jo të vazhdohet me avazin e vjetër të ndar e përqarë , por ky kuvendë të caktoj grupe punuese , këshilla , apo komisione të caktuara për ndarjen e detyrave të caktuar gjatë këtij mandati legjislativë .
* * *
Për çdo ditë delegacione vijnë shkojnë herë në Tiran e Prishtinë   por jo ashtu . për një çështje madhorë së pari të debatohet në nivele të subjeketeve politike e tekë pastaj të shtrohet për disktim në Kuvendin e këshilltarëve komunal shqiptarë këtu do të mirren vendime  . Kështu çështja bëhet më me peshë dhe kur kërkohet kjo nga Tirana e Prishtina peshon më rëndë dhe ka legjimitetin maksimal dhe mirret parasysh më me seriozitet .  Takimet duhet caktohen dhe të mbahen të rregullta si tre mujore , por edhe sipas nevojës së kërkuar  . Të mbahen me ratacion në tri Komunat , të thirret po ashtu , sit ë udhëhiqen takimet ndoshta edhe kërkohet të bëhet edhe ndonjë rregullore si të mirren vendimet dhe çështjet si të funksionalizohet më mirë ky kuvend i ksaj krahine shqiptare.

 

SHPËRNDAJE