topppMedvegjë, 22 maj -Me rastin e revokimit selektiv të banimit për personat e përkatësisë etnike shqiptare në komunat shqiptare në jug të Serbisë (Medvegja, Bujanoca e Presheva)  siç është konfirmuar në të dhënat zyrtare të marra nga MPB të Serbisë, Fondi për të Drejtën Humanitare,  lëshoi ​​një deklaratë në të cilën ai paralajmëroi kundër kësaj praktike të papranueshme të presionit administrative mbi pjesëtarët e pakicave kombëtare në Serbi. Lirimin e Fondit do të paraqitet në tërësinë e saj, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jone”

Të Drejtën Humanitare (FDH) gjatë muajve të fundit ka kontaktuar shume shqiptarë etnik nga komuna e Medvegjës, duke treguar praktikën e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë (MUP) në vitin e fundit të drejtuara vetëm ndaj qytetarëve të kombësisë shqiptare, dhe që jetojnë në këtë komunë . Ministria e Brendshme ka ndaluar  apo spekuluar gjatë vitit të kaluar, me një numër te  madhte të qytetarëve të nacionalitetit shqiptar gate zgjedhjeve në këtë komunë.Këta njerëz pastaj të humbasin aftësinë për të marrë një dokument personal ose zgjeruar vlefshmërinë e tyre, por edhe shumë të drejta të tjera që janë kushtëzuar me regjistrimin e qëndrimit të përhershëm (shëndetësi dhe shërbime sociale, arsim), dhe gjithashtu mund të rrezikohet dhe e drejta për të votuar.

Sipas FHP shume nga këta njerëz janë në periudhën 1999-2001. , Për shkak të represionit të autoriteteve iken në Kosovë, por shumica kryer një sasi të caktuar të kohës në shtëpitë e tyre në shtëpi në Medvegjë.

Baza ligjore për vendime të tilla gjendet në Nenin 18 të Ligjit mbi përhershëm dhe të përkohshëm Rezidencës të qytetarëve ( “Off. Gazeta e RS, nr. 87/11). Sipas kësaj dispozite, autoriteti kompetent verifikon faktin e qëndrimit të përhershëm ose të qëndrimit të përkohshëm në adresën ku qytetari ka regjistruar vendbanimin e përhershëm apo të përkohshëm, dhe kjo është bërë me kërkesë të gjykatës, autoriteteve shtetërore, organeve të tjera apo organizata, si dhe person tjetër juridik ose fizik e cila ka një interes legjitim. Nëse konstatonhet se një qytetar nuk jeton në adresën ku vendbanimin e regjistruar, autoriteti kompetent do të lëshojë një adresë vendim passivated e qëndrimit të përhershëm apo të përkohshëm. Pas marrjes qytetarin vendim ka tetë ditë për të nënshkruar një banesë të re, dhe do të jetë përgjegjës për veprën (të dënueshme me gjobë që shkon nga 10 deri në 50 mijë).  Në kontakt me Komitetin Rrjetit për CHRIS të Drejtat e Njeriut, është vërejtur se një praktikë e ngjashme është kryer në komunën e Bujanocit, edhe pse në një masë më të vogël.

Kjo deklaratë i përcolli Trupit Koordinues të Qeverisë së Serbisë për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë në prill të vitit të kaluar. Megjithatë, praktika e banimit pasiviteti i një madhësie të ngjashme nuk ka qenë i regjistruar në çdo pjesë tjetër të vendit. Vendimet zyrtare kryera në Medvegjë, Leskovc marrë nga PB, është 539, në krahasim me këtë komunë e vogël e bën një përqindje shumë më të madhe se sa në vende të tjera. Për këtë arsye, ajo është më e lartë se fakti tregues se kjo dispozitë zbatohet në mënyrë më aktive të komunitetit shqiptar.

Pas drejtua tij qytetarët e Medvegjës, FHP ka kërkuar informata për numrin e vendimeve të dhëna për pasivitetin e të gjitha drejtorive të policisë në Serbi, si dhe informacion në lidhje me procedurat në të cilat ishin të kryera vendime të tilla. Përgjigjet e marra nga komisariatet e policisë janë krahasuar me popullsinë e secilës komunë apo qytet (sipas regjistrimit të vitit 2011). Sipas këtij krahasimi, vendimi është bërë vetëm për komunën e Medvegjës kanë të bëjnë me më shumë se 7% të popullsisë së komunës, i cili përfaqëson një masë më të madhe aktivitetet e mësipërme të policisë se sa në vende të tjera, dhe duke treguar një praktikë sistematike.

Konteksti për këto procedura mund të sigurojë zgjedhjet e parakohshme lokale në komunën e Medvegjës, të mbajtur në shtator të vitit të kaluar dhe e cila fitoi një fitore dërrmuese të koalicionit qeverisës të drejtuar nga Partia Progresive Serbe (SNS). Nga deklarata e atëhershëm zëvendës-president i SNS, por edhe Ministri i Brendshëm i Nebojsha Stefanoviq, aludon në rëndësinë që partia në pushtet ka dhënë fitoren zgjedhor në këtë komunë të vogël me mezi 8,000 banorë.

Së fundi, Medvegjës dhe Bujanovcit banorët e etnisë shqiptare në këtë mënyrë në fakt bëhet palë, jo qytetarët e Republikës së Serbisë të cilat janë nga lindja. Fakti se ata janë me qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm në territorin e Kosovës apo ndonjë shteti të huaj nuk do të ndikohet nga realizimi i këtyre të drejtave që ata, si qytetarët e Serbisë i përkasin. Përveç kësaj, këto masa mund të përfaqësojnë vetëm një vazhdimësi e politikës së dëbimit dhe sistematike diskriminimit të shqiptarëve, të cilat në njëzet vitet e fundit, do të thotë më shumë të ndryshme dhe shpesh shtypëse. Përfaqësuesit e komunitetit shqiptar në këtë rajon janë tërhequr vëmendjen për këtë problem numri i politikanëve dhe institucioneve në rritje, por pa sukses. Z. Hakija Eminovic cili është me origjinë nga fshati Tupallë (Medvegjë), drejtuar Avokatit të Popullit, por deri më sot nuk ka marrë asnjë përgjigje. Raportet vjetore të Avokatit të Popullit për vitin 2014 dhe 2015 nuk e përmend problemin e banimit pasivitetit

SHPËRNDAJE