Ja rezultate preliminare nër bazë pjesëmarrësve të 30% e qenrave  votuese në Bujanoc,  pa llogaritur fare  rezltatet e qendrave votuese në pjesët  rurale të rrethit rë Bujancoti ku shtrihen kryesisht subjekteve politike shqiptare.

Në bazë të rezultateteve der në  ora 23:40, dallimi mes votave të votuesve shqiptarë dhe atyre serb është sa vijon më poshtë :

 

BUJANOC: Rezultatet preleminare, sipas nacionalitetit dhe partive:

SHQIPTARËT : 4233

SERBËT : 1125

-Partia Demokratike PD: 4565 vota,
-Partia për Veprim Demokratik PVD: 3492 vota,
-Lëvizja e Progresit Demokratik LPD: 2340 vota
-Unioni Demokratik Shqiptar UDSH: 775

SHPËRNDAJE