Strategjia e ujkut :

Ai gjuhet në  tufë,

kur delet janë pikë e pesë..

SHPËRNDAJE