Bern, 16 janar -Yanis Callandret bëhet kreu i ri i Policisë Federale Gjyqësore (FJP) të FEDPOL nga 1 prilli 2018. Ai gjithashtu do të jetë anëtar i menaxhimit dhe nënkryetarit të fedpol. Aktualisht Zëvendës Shefi, Yanis Callandret do të zëvendësojë Hans-Rudolf Flury i cili ka përfunduar mandatin e tij të përkohshëm në lidhje me projektin e riorganizimit të PJF. Hans-Rudolf Flury rinis detyrat e tij si Zëvendës Shefi i PJF. Prandaj është një kalim dëshmie që siguron një ndryshim në vazhdimësinë e FEDPOL (“Yanis Callandret nommé chef de la Police judiciaire fédérale de fedpol”), njofton agjencia e lajemeve “Presheva Jonë” nga Zvicra

 

Një fedpol që nga gushti 2016, ku është zëvendës shefi i PJF, Yanis Callandret drejton hetimet federale, udhëheq koordinimin operacional të TETRA-s kundër terrorizmit dhe kryen disa projekte strategjike të PJF. Një ish-prokuror publik dhe anëtar i zyrës së prokurorit publik në Neuchâtel për më shumë se dhjetë vjet, ky avokat 42 vjeçar ka zotëruar ndjekjen penale për të cilën ai di të gjitha punët nga ana e prokurorëve si dhe nga ana e policisë. Yanis Callandret ishte në gjendje të integrohej shumë shpejt me fedpol dhe është i njohur nga të gjithë partnerët për dinamizmin e tij, sjelljen e tij të qartë, njohurinë e thellë të dosjeve dhe aftësinë e tij për të gjetur zgjidhje.

Për të siguruar vazhdimësinë në riorganizimin e PJF, menaxhmenti i Fedpol vendosi në vitin 2016 që përkohësisht të mbajë Hans-Rudolf Flury si kreun e PJF, kohën për të finalizuar projektin e riorganizimit dhe për të konsoliduar. Kjo është bërë tani: Hans-Rudolf Flury ka përfunduar me sukses këtë detyrë me sukses dhe me kompetencë. PJF tani përfiton nga një strukturë që është më fleksibile dhe më e përshtatshme për sfidat e sotme. Menaxhmenti i fedpol falënderon ngrohtësisht Hans-Rudolf Flury për angazhimin e tij shembullor dhe profesional dhe shikon përpara për këtë ndryshim në vazhdimësi.

Me më shumë se 400 punonjës, PJF është fusha më e madhe e menaxhimit të fedpol. Terrorizmi, mbrojtja e shtetit, organizatat kriminale, krimi ekonomik, ligji ndërkombëtar penal dhe ndihma e ndërsjellë juridike, PJF heton për Prokurorinë Publike Federale për veprat penale nën juridiksionin federal. Së bashku me fushat e tjera të menaxhimit të Fedpol, PJF gjithashtu siguron koordinimin operacional kombëtar dhe ndërkombëtar, në veçanti duke mbështetur kantonet në hetimet e tyre, për shembull kundër pedofilisë, trafikimit të qenieve njerëzore apo grupeve kriminale. PJF është gjithashtu qendra kombëtare e ekspertizës për informatikë forenzike dhe krimin kibernetik, si dhe për analizat strategjike dhe operacionale kriminale.

SHPËRNDAJE