Strasborug, 9 priull  -Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka vendosur që dëbimi i një të dënuari Kosovar për përdhunim të kryer në vitin 2003 është joproporcionale. Zvicra  me kete rast ka shkelur Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (CEDH-Convention européenne des droits de l’homme ) duke urdhëruar largimin e një kosovari të dënuar në vitin 2003, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra duke ju referuar burimeve nga Gjykata evripiane ne Strasburg.

Gjykata e Strasborugut (CEDH) kritikon Bernën për debimin e nje kosovari. Me këtë rast Zvicra shekli konventen nderkombëtare

Në vendimin dymbëdhjetë vjet më vonë, autoritetet kanë injoruar tij evolucionin dhe lidhjet e tij shoqërore dhe familjare me Zvicrën dhe vendin e tij të origjinës.

Në verdikitn e së martës, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut konsideron se Zvicra ka shkelur nenin 8 të CEDH për të drejtën e respektimit të jetës private dhe familjare.

Duke vendosur mbi vendimin e referimit pas mos-rinovimit të lejes së qëndrimit të ankuesit, Gjykata Federale Administrative (FAT) kreu një shqyrtim të pamjaftueshëm të situatës.

Më shumë se dymbëdhjetë vjet pas veprës, gjyqtarët e St. Gallenit duhej të kishin marrë parasysh evoluimin e sjelljes së personit të dënuar. Ata duhet të kenë vlerësuar gjithashtu ndikimin e përkeqësimit të gjendjes shëndetësore në rrezikun e rikthimit. Në të vërtetë, burri është 80% i paaftë.

Sipas Strasburgut, TAF u kërkohej gjithashtu të shqyrtojë lidhjet e tij sociale, kulturore dhe familjare me Zvicrën dhe Kosovën. Së fundi, ai duhet të ketë analizuar gjithashtu situatën e tij të varësisë ndaj fëmijëve të tij që jetojnë në Zvicër.

Gjyqtarët evropianë konkludojnë se kolegët e tyre zviceranë kanë bërë një shqyrtim të përpiktë të proporcionalitetit të urdhrit të largimit. Nevoja për këtë të fundit në lidhje me qëllimin e ndjekur nuk është demonstruar.

Kosovari në Zvicër kishte arritur në vitin 1993. Ai ishte dënuar definitivisht në vitin 2005. U denoncua një deportim për dymbëdhjetë vjet pezulluar. Në vitin 2013, ai mori një pension invalidor, i cili u pezullua në vitin 2016. Që atëherë, ai mbështetet nga fëmijët e tij.

Në një deklaratë nga Human Rights keet vemndim te Strasburgut e ka pershendetur.  “CEDH-ja bën të qartë se autoritetet duhet të kryejnë një shqyrtim proporcionaliteti gjatë një dëbimi, pasi një masë e tillë përbën një pushtim të jetës private dhe familjare të personit në fjalë.” thuhet ne dekleratë,  transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Aktgjykimi i kësaj Dhome nuk është i formës së prerë, pasi mund t’i referohet brenda tre muaj Dhomës së Madhe të Gjykatës. (aktgjykimi i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 9 prill 2019: I.M. v. Zvicër, Aplikimi nr. 23887/16)

SHPËRNDAJE