Krahas prombelmeve të krimit të orgasnizuar në botë,  po flitet edhe mbi krimin e organizuar në ballkan, sidomos Serbia, Rumania, Ukraina,  Shqipëria, Kosova, Greqia, Maqedonia, Mali i Zi  etj..vende keto të njohura  si qendra shpëndarëse apo vende tranziti të trafikut të drogës, kontrabandës dhe trafiqeve tjera ilegale. Por, shefi i Interpol-it z.Ronald K.Noble agjencisë informative kombëtare “Presheva jonë” i ka deklaruar se “krimi i organzuar në Ballkan, pra edhe në sqhipëri e Kosovë, ka rënë dukshëm falëve angazjimit të qverive vendore në bashkëpunim me Interpolin dhe vdnet tjera liminrofe në rajon..”

 
Nga i dërguari ynë special në Romë

Në kryqendrën italine në Romë INTERPOL po zhvillon një Samit të madh ndërkombëtar si kurrënjeherë më parë, ku ka tubuar Ministrat e Drejtësisë dhe Policisë ndërkombëtare nga 110 vende botërore me qëllim të luftës së përbashkët kundër dhunës dhe krimit të organizuar me moton “Sfidat për Policinë përballur me dhunës dhe kriminalitetit ndërkombëtar.

Asambleja e Përgjithshme Ministrore  Interpol-it e filluar sot në ka tubuar mbi 100 pjesëmarrësh, kryesisht  ministra ee Drejtësive dhe Punëve të Mbrendshme  si dhe ata të sherbimeve sekrete.  Po ashtu ky samit i Interpol-it po ndiqet edhe nga përfaqësues nga vendet e ballkanit, ku Shqipëria si anëtare e Interpol-it po përfaqësohet nga z.Arben Ristani zëvendësminister i Punëve të Mbrndshme të Shqipërisë dhe z.Dritan Berisha nga ambasada shqiptare në Itali, njofton agjencia informative kombëtare „Presheva jonë“ drejtpërsëdrejti nga Roma. Pjesëmarrësit për katër ditë rresht (5-8 nëntor) së bashku do të debatojnë duke u fokusuar mbi  çështjet kundër  dhunës, kriminalitetin, duke filluar nga trafikimi i qenjeve njerëzor, aktivitetet tjera terroriste e deri tek trafikantët e drogës dhe kontrabandës.

Në këtë konferencë të ministrave dhe drejtorëve të policive botërore , krahas promblemeve të krimit të orgasnizuar në botë,  po flitet edhe mbi krimin e organizuar në ballkan, sidomos Serbia, Rumania, Ukraina,  Shqipëria, Kosova, Greqia, Maqedonia, Mali i Zi  etj..vende keto të njohura për Interpol-in si qendra shpëndarëse apo vende tranziti të trafikut të drogës, kontrabandës dhe trafiqeve tjera ilegale. Por, shefi i Interpol-it z.Ronsld K.Noble agjencisë informative kombëtare “Presheva jonë” i ka deklaruar se “krimi i organzuar në Ballkan, pra edhe në sqhipëri e Kosovë, ka rënë dukshëm falëve angazjimit të qverive vendore në bashkëpunim me Interpolin dhe vdnet tjera liminrofe në rajon..”

Sekretari i Përgjithshëm i Interpolit Ronald K. Noble lidhur me samitin e stëm deklaroi: se “Ky tubim ministror të paparë herave tjera, i kombinuara në Asamblenë tonë të Përgjithshme do të japë mbështetje të fortë bashkëpunim më të madh global në përballjen gjithnjë në rritje dhe të gjerë aktiviteteve të dhunshme kriminale në planetin tonë“

Sipas z.Noble dhuna transnacionale dhe kriminalitet është zgjeruar, duke përfituar nga zhvillimet në teknologji dhe sfidat ekonomike ndërkombëtare. „Buxhetet e reduktuara për zbatimin e ligjit në disa vende kërkon më tepër angazhim dhe mbështetje reciproke në të gjithë ksderat  në përpjekjet tona të vazhdueshme drejt një bote më të sigurtë “, theksoi shefi i INTERPOL.

Ndërsa për Arben Ristanin zëvendësminister i Punve të Mbrendshme i Republikës së Shqipërisë pjesëmarrës në Asamblenë ministrore të Interpol-it ka thkesur se “Qveria shqiptare është e pamëshirshme ndja krimit të organzuar dhe tolerncë zero ka ndaj këtyre grupeve, cka lirisht mund të themi se krimi në vendin tonë ka rënë dukshëm. Ky sukses i luftës kundër krimit të organizuar del edhe nga bashkëpumimi i ngusht i vendit tonë me Interpol dhe vendet fqinje, sidomos me Kosovën. Preokupim aktual i vendit tonë dhe natyrisht minisirisë sonë të punëve të mbrendshme është lufta kundër krimit tjetër atij kundër abuzimeve dhe inforamtikës, ku disa grupacione po përpiqen të vjedhin apo zbulojnë kodet e bankave, siq ishte rasti i fundit, të cilët janë zbuluar nga policia jonë shtetërore…”

Pas katër dite pune dhe diskutime mes përfaqësuesve të  qeverive botërore dhe krerëve të  Interpol-it do të lëshohet një deklaratë të përbashkët Ministrore për të identifikuar politikat praktike dhe strategjitë e përbaskëta që mund të përshtatet me situata unike të sigurisë të qyteteve, popujve dhe rajoneve, duke u mbështetur nga  inteligjencia dhge bashkëpunimi më i madhë i përbashkët dhe të  të shkrimbkimeve të informaconeve gjithëpërfshirëse të Interpolit që do të mbulonin një gamë të gjerë dhe  multi-nacionale në luftën kundër aktiviteteve kriminale.

INTERPOL është organizata më e madhe ndërkombëtare policore me 190 vendet anëtare. Puna e saj e mbështet në zbatimin e ligjit kombëtar dhe rajonal në një varg fushash të krimit, duke përfshirë;, terrorizmi krimi i organizuar, krim mjedisor, për krime lufte, pirateria detare, trafikimi i mallrave të paligjshme, kontrabandës të armëve, trafikimi i qenieve njerëzore, pastrimit të parave, abuzimi seksual i fëmijëve, korrupsioni dhe krimi kibernetik.

Samiti ndërkombëtar i Interpol-it në Romë po ndicet nga dhjetra përfaqësues të mas-medieve bot¨rore, kurse nga mediet shqiptare  agjencinë infromative “Presheva jonë”.

SHPËRNDAJE