Preshevë, 7 shkrut  -Programi i BE-së “Europe for Citizens”  ne bashkepunim me shoqërinë civile të Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe me Trupin Koordinues të Qeverisë së Serbisë për Medvegje, Bujanoc dhe Preshevë fton organizatat e shoqërisë civile, njësitë institucionet arsimore dhe kulturore dhe aktorë të tjerë të interesuar, për të regjistruar përfaqësuesit e tyre për pjesëmarrje në prezantimin e programit “Europa për Qytetarët” (“Europe for Citizens””), njofton  agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Prezantimi do të mbahet më 20 shkurt 2019 në Bujanoc, në ambientet e Fakultetit Departamentit Ekonomik në Bujanoc, rrugë Karagjorgje Petroviç bb në orën 12:00.

Qëllimi i prezantimit është që të paraqesë objektivat dhe prioritetet e programit të BE-së “Evropa për Qytetarët”, të mësuarit në lidhje me strukturën e saj dhe afatet kohore për dorëzimin e propozimeve, si dhe paraqitjen e rezultateve të pjesëmarrësve të mëparshme nga Serbia.

Mbledhja do të paraqitet në planet e Trupit Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë për të financuar organizatat e shoqërisë civile për këtë vit, si dhe aktivitetet më të rëndësishme të Zyrës për bashkëpunim me shoqërinë civile dhe përkrahjen që Zyra mund të sigurojë sektorëve civil dhe publik.

Regjistrimi për të marrë pjesë në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme: [email protected], jo më vonë se të hënën më 18 shkurt 2019 në ora 14:00, shënuar “Aplikim për KEF prezantimit – Bujanoc”.

Objektivat e përgjithshme të “Europa për Qytetarët” të kuptuarit e kontributit të Bashkimit Evropian, historinë dhe diversitetin e saj, si dhe promovimin e shtetësisë evropiane dhe promovimin e pjesëmarrjes qytetare dhe demokratike në nivel të BE-së.

Për më shumë informacion rreth programit EFC, vizitoni faqen e internetit të Zyrës ose kontaktoni me telefon (011) 31 30 968.

SHPËRNDAJE