drogaaasGJENEVË: Numri i të rriturve të varur nga droga është rritur për herë të parë në gjashtë vjet dhe sot rreth 29 milionë njerëz të bien në këtë kategori, njfotn agjencia  elajemeev “Presheva jonë” nga Zvicra duike ju referuar raportit te fundit te OKB-së mbi Drogën dhe Krimin ne botë (UNODC).

 

 Për cdo vit droga vret nga 200.000 persona

UNODC, konsirmon se  rreth 29 milionë njerëz në botë janë të varur nga droga, ndërsa në vitin e kaluar, regjistruar 27 milionë dhe 12 milionë njerëz janë regjistruar si “injektim përdoruesit e drogës”, nga të cilat 14 për qind jetojnë me HIV.

“Ndikimi i përgjithshëm i përdorimit të drogës në aspektin e pasojave shëndetësore është ende shkatërruese,” vuri në dukje raporti, duke shtuar se rreth pesë për qind e popullsisë së rritur, ose 250 milion njerëz moshës 15 64, e përdorur të paktën një lloj droge në vitin 2014.
Vdekshmëria e lidhur me drogë ka mbetur e pandryshuar në të gjithë botën, dhe në vitin 2014 ende ishin rreth 207,000 vdekje të raportuara, të cilat UNODC vlerëson si numrin tepër të lartë të vdekjeve që mund të parandalohen, pas aplikimit të ndërhyrjeve të duhura.

Raporti i UNODC, citon “Presheva jonë” se përdorimi i heroinës dhe vdekjet e lidhura tregon një tendencë të rritjes së shpejtë në dy vitet e fundit në disa vende të Amerikës së Veriut dhe Evropën Perëndimore dhe Qendrore dhe arrin në përfundimin se “heroina vazhdon të jetë një droge që vret më shumë njerëz dhe kjo përsëri duhet të adresohet urgjentisht “.

Drogat më të përdorura në nivel botëror mbetet kanabis, me rreth 183 milionë njerëz të cilët e përdorën atë në vitin 2014, dhe raporti tregon se me ndryshimin e normave sociale ndaj kanabisit, kryesisht në perëndim, përdorimi i këtyre substancave u ngjit bashkë me të kuptuarit e tij si një droge.
Raporti gjithashtu thekson se burrat tre herë më shumë gjasa të përdorin kanabis, kokainë apo amfetamina, ndërsa gratë më shpesh sesa burrat në qëllime jo-mjekësore, opiateve dhe qetësuesit.

“Mënyra të ndryshme të përdorimit të drogës në mes të grave dhe burrave mund t’i atribuohet në mjedisin social, dhe jo si një faktor gjysmë kryesor që përcakton përdorimin e drogës”, sipas UNODC.
Pavarësisht nga fakti se më shumë burra sesa gra duke përdorur drogë, ndikimi i përdorimit të drogës është më e lartë për femrat se sa meshkujt, sipas raportit, për arsye të mundësive të reduktuara për gratë për të hyrë në shërbimet, trajtimi varëshme dhe rehabilitim, ndërsa, në kontekstin e familjes, femra partnerët dhe fëmijët e të varurve gjithashtu më shumë gjasa të jenë viktima të dhunës e cila është shkaktuar nga përdorimi i drogës.

Raporti thekson lidhjen e fortë midis varfërisë dhe disa aspekte të problemit të drogës, sepse barra e përdorimit të drogës problemit është shumë më e lartë në njerëzit që janë të varfër në lidhje me shoqërinë në të cilën jetojnë, e cila është e theksuar sidomos në vendet e pasura.

SHPËRNDAJE