universspreshPRESHEVË, 7 qershor  -Zyra e Universitetit Internacional në Novi Pazar, Dega në Preshevë, njofton të gjithë kuadrot shqiptare me titull të Magjistraturës, Doktoraturës dhe profesorë të diplomuar: juristë, ekonomistë etj, të paraqiten me dokumentacione për angazhim arsimor.

Të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë zyrën për konsultime të Universitetit  Internacional në Novi Pazar, Dega në Preshevë, e cila gjendet në Rrugën “Zenel Ajdini” nr. 1, ose përmes postës elektronike:

Të drejtë paraqitjeje kanë ato kuadro, që i përkasin drejtimeve në vijim:

FAKULTETI FILOLOGJIK

• Gjuhë dhe letërsi angleze;

• Gjuhë dhe letërsi gjermane;

• Gjuhë dhe letërsi serbe;

• Gjuhë dhe letërsi boshnjake.

FAKULTETI JURIDIK

• Juridik;

• Kriminalistikë;

SHKENCAT KOMJUTERIKE

• Informatikë

SHKENCAT E PSIKOLOGJISË DHE PEDAKOGJISË

• Psikologji;

• Edukatore.

FAKULTETI EKONOMIK

• Ekonomia;

• Turizmi;

• Revizioni i sigurisë.

FAKULTETI I ARTEVE

• Arti figurativ;

• Artet e bukura;

• Aktrimi;

• Grafikë;

• Dizajn i modës dhe kreacionit;

• Dizajn interieri.

Të dhënat e duhura:

Emri Mbiemri_________________

Titulli:_________________________

Ku ka mbaruar studimet themelore, master dhe doktoraturë __________________

Nota mesatare________________

Njohja e gjuhëve të huaja.

Përvoja:______________________________

Ligjëron lëndët: ______________________

Numri i tel. dhe E-mail adresa _______

Ne do t’ju kontaktojmë sipas nevojës dhe formimit të grupeve.

Formularët e aplikimit mund t’i merrni në zyrën e Universitetit Internacional në

Novi Pazar, Dega në Preshevë.

Miqësisht koordinatori: Kujtim Sadriu

Kontakti:

E-mail:

[email protected]

[email protected]

SHPËRNDAJE