Beograd -Veprimi i policisë për parandalimin dhe luftimin e krimit financiar dhe korrupsionit ka bere qe te”arrestoj edhe  53 persona, keta jane kryesisht policë e inspoktore ne institucionet e ndyrshme serbe,  ka thënë Ministri i Brendshëm Nebojsha Stefanovic, tranamson agjencia  e lajmeve “Presheva Jonë”

Përveç këtijh numri, autoritet serbe, kane ngritur padi penale edhe kundër 25 persona më shumë të dyshuar për krime të shumta, sidomos për abuzime në shërbimin civil.

“Është vlerësuar se nga viti 2005 deri më sot, buxhetet e Serbisë dhe  Vojvodinës, qeverive lokale dhe subjektet e tjera ekonomike dhe personat shkaktuar dëm më të madh me nje shume prej mese 10 milionë euro”, tha ministri i Policisë dhe Ministria e Brendshme.

Stefanoviq ka shtuar se në mesin e inspektorëve të arrestuar të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë  si ndher en disa kompani tejra tregatui dhe industriale.

“Ky veprim është edhe një tregues serioz se vendi është i vendosur për t’u marrë me të gjitha format e krimit dhe korrupsionit dhe se askush që ka luftuar para për qytetarët e Serbisë do të jenë të mbrojtura, as nuk është ndonjë lloj i pozitës, përkatësisë politike ose funksionit të kryer mund të jetë i mbrojtur nga kriminel prokurorisë, ” tha në fund  Stefanovic.

Sipas agjencise se lajmeve “Presheva jonë” ne kaude rluftes kunde rkirmit te orgnaizuar ne Serbi nga viti i kaluar (2016) deri sot në Serbia jane arrestuar apo larguar nga puna mbi 500 police, inspoktore apo punojne ne MUP per te njejtat motive, per korrupcion.

 

SHPËRNDAJE