Emri i Ferid Selimi nuk është i panjohur, sidomos për Kosovën Lindore (Preshevë, Bujanoc dhe Medevegje) meqë është autor i një sër veprash me tematike të larmishme, poltiike, filozifike por edhj ka sens humori.  Ferid Selimi për një kohë të gajtë ishte edhe kryetar i Klubit letrar “Feniks” të qytetit të Preshevës, i cili përmes  organizimit të shumë orëve letrare si mjdiset e ndyrshme të Luginës ashutu edhe jashta saj osovë e gjeitiu bërë të njohur jo vetem klubin letrar qe ai drejonte, por edhe afirmimin  e autorëve, sidomso pendave te reja, krijuesve të rinj nga presheva, bujanoca e Medvegja. Me një fjalë, Ferid Selimi është personalitet i dalluar nga Lugina, i cili punon në Kosovë dhe vepron në Kosovë, duke mos harruar as Preshevën, vedlindjen e tij  e as vargjet prej nga ishte frymëzuar.

 

Përvec poezive, humorit satrik e shkrime tjera të publikuara në shtypin tonë periodik nga autor Ferid Selimi..mjafton të përmendim librin e tij të fundit « Qeverisja Vendore – shqyrtime krahasimtare ». Ne kete studim timin kam bere krahasimin e qeverisjes vendore ne kater shtete qe dikur bashkejetuan ne ish Jugosllavi: Kosoven, Serbine (dy komunat e Kosoves Lindore: Presheve e Bujanoc), Maqedoni e Mal i Zi.  Botues: Shtepia Botuese VATRA Prishtine: Redaktor Akademik Esat Stavileci ; Recensente: Prof. Dr. Agim Zogaj; Prof. Dr. Ibrahim Gashi

 

HYRJE

« QEVERISJA VENDORE-SHQYRTIME KRAHASIMORE”  nga Mr.Ferid SELIMI

Në këtë libër bëhet fjalë për shqyrtimet krahasimtare të Qeverisjes Vendore nëKosovë, në dy komunat e Kosovës Lindore (Preshevë e Bujanoc), Maqedoni e Mal iZi


Një sistem politik demokratik nuk do të mund tëparamendohej pa ekzistimin e një shkalle të zhvilluar tëQeverisjes Vendore, ku qytetarët do të mund t’i realizonin tëdrejtat më elementare brenda për brenda saj. Duke pasur përbazë të drejtën elementare të jetës, ata pretendojnë: Të drejtadhe liri themelore për një jetë normale, të cilat do t’ipërmbushnin nevojat më elementare jetësore; Udhëheqje më tëdrejtë dhe administrim të veprimtarive publike me karakter tëinteresit të përgjithshëm; dhe Vendosje të drejtpërdrejtë nëpërnjësitë e Qeverisjes Vendore, që kanë të bëjnë me interesin epërgjithshëm të banorëve lokal. Janë mbase këto kërkesaelementare që kanë për tendencë të arrijnë drejt një demokraciedhe të ndërtimit të një shoqërie civile më të avancuar si nëaspektin ekonomik ashtu edhe në atë social, juridik e politik. Meqë, të gjitha shtetet, Qeverisjen Vendore e konsiderojnë si njënga vlerat elementare të arritjeve demokratike dhe me rëndësitë veçantë e sistemit politik në përgjithësi, jam munduar që nëkëtë libër me titull: “Qeverisja Vendore – Shqyrtimekrahasimtare, të vë në pah të përbashkëtat dhe dallimet e  Qeverisjes Vendore të shteteve që me dekada kishin jetuarbashkë, në Jugosllavi. Maqedonia që nga fillimi i viteve 90-ta,është shtet më vete dhe ka të gjitha atributet e pavarësisë. Mali iZi, në vitin 2006 shpalli pavarësinë. Ndërkaq Kosova, upavarësua nga Serbia më 17 shkurt të vitit 2008. Presheva eBujanoci gjenden në pjesën më jugore të Serbisë e në Lindje tëKosovës. Këto Komuna, me shumicë shqiptare, kanë mbeturende nën kufijtë administrativ të Serbisë, por në vitin 1992 kanëorganizuar Referendumin për Autonomi Politike Territoriale

Në këtë libër bëhet fjalë për shqyrtimet krahasimtare të Qeverisjes Vendore nëKosovë, në dy komunat e Kosovës Lindore (Preshevë e Bujanoc), Maqedoni e Mal iZi

 

Nga FERID SELIMI

SHPËRNDAJE