Fitimet e LEP-it janë tërhequr shumë nga dekadat e fundit nga “dhënia me qira” e tokës shtetërore. Veçanërisht, sepse fushat pjellore ishin përdorur vetëm dhe ata nuk paguanin tarifën. Ministria e Bujqësisë thotë se kjo periudhë “është përgjigjur” dhe theksojnë se vetëqeverisjet lokale po përafrohen me çështjen e lëshimit të parcelave shtetërore, sepse në shumicën e rasteve ka pasur iluzione dhe korrupsion, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Sipas Ministrisë së Bujqësisë, në vitin 2017 vetëm komuna e Preshevës nuk miratoi programin vjetor të mbrojtjes, rregullimit dhe shfrytëzimit të tokës bujqësore. Të gjitha qeveritë e tjera lokale kanë dhënë me qira të drejtën për dhënie me qira dhe përdorim pa kompensim dhe të paktën një herë kanë kryer procedurën e qirasë përmes ofertave publike.

– Ligji mbi Tokën Bujqësore parashikon një gjobë prej 80,000 deri në 150,000 dinarë, që do t’i dënojë ata që janë përgjegjës nëse nuk e kalojnë programin vjetor të përdorimit të tokës shtetërore – thotë Ministria e Bujqësisë. – Deri më tani, 123 njësi të vetëqeverisjes lokale kanë marrë miratimin për programin vjetor për vitin 2018 dhe sipërfaqja e tokës bujqësore në pronësi shtetërore për leasing, pra për përdorim, është 391,829 hektarë. 14 programet vjetore të mbetura janë në proces të kontrollimit dhe korrigjimit të mangësive dhe tetë njësive të vetëqeverisjeve lokale, të cilat ende nuk e kanë paraqitur programin vjetor për 2018/2019. vit, u thirrën nga Ministria

SHPËRNDAJE