preshhev1cGjendja e rëndë ekonomike në Luginën e Preshevës, po vazhdon të jetë rezultat i trajtimit jo adekuat shtetërorë të Serbisë.

Mungesa e investimeve dhe trajtimi i këtij rajoni, si zonë me rrezikshmëri të lartë, po ndikon që, përkundër pozitës tejet të volitshme , as investitorët e huaj të mos kontribuojnë këtu. Si pasojë në Luginë më se 80% e popullatës është e papunë, derisa në Serbinë qendrore papunësia është 17 %. Ndërkohë që të ardhurat kombëtare për kokë banori llogariten në vetëm 13%.

Trajtimi i Luginës së Preshevës për më se dy dekada si zonë me rrezikshmëri të lartë, po ndikon që në këtë rajon,mos të ketë investitor të cilët do të mund të përmirësonin gjendjen ekonomike.

Përfaqësuesit politik, mungesën e investimeve e shohin në prizmin e diskriminimit të vazhdueshëm shtetërorë, ndërkohë që kërkojnë ndryshim të kësaj gjendje.

Për Kryetarin e Këshillit Nacional, Jonuz Musliu, varfërimi i kësaj zone, do të thotë detyrim për shpërngulje.

Gjendja e rëndë ekonomike në Luginën e Preshevës, po vazhdon të jetë rezultat i trajtimit jo adekuat shtetërorë të Serbisë. Mungesa e investimeve dhe trajtimi i këtij rajoni, si zonë me rrezikshmëri të lartë, po ndikon që, përkundër pozitës tejet të volitshme , as investitorët e huaj të mos kontribuojnë këtu. Si pasojë në Luginë më se 80% e popullatës është e papunë, derisa në Serbinë qendrore papunësia është 17 %. Ndërkohë që të ardhurat kombëtare për kokë banori llogariten në vetëm 13%.

Trajtimi i Luginës së Preshevës për më se dy dekada si zonë me rrezikshmëri të lartë, po ndikon që në këtë rajon,mos të ketë investitor të cilët do të mund të përmirësonin gjendjen ekonomike.

Përfaqësuesit politik, mungesën e investimeve e shohin në prizmin e diskriminimit të vazhdueshëm shtetërorë, ndërkohë që kërkojnë ndryshim të kësaj gjendje.

Për Kryetarin e Këshillit Nacional, Jonuz Musliu, varfërimi i kësaj zone, do të thotë detyrim për shpërngulje.

SHPËRNDAJE