avakkPreshevë, 5 tetor  -Qendra Shoqata për Demokraci dhe Zhvillim të Serbisë jugore nga Leskovc ka filluar realizimi i projektit “nevojat kulturore të të rinjve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë – drejt dialogut” te”financuar nga Bashkimi Evropian, Qeveria Zvicerane dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë përmes progresit të programit evropian, njfotn agejncia e alejemeve “Persheva Jonë”

Ky projekt ka për qëllim zhvillimin dhe promovimin e dialogut ndër-etnik dhe ndërkulturor për të rritur kohezionin e komunitetit, veçanërisht në mesin e të rinjve nga komuniteti serb, shqiptar dhe rom në Bujanovcit, Preshevës dhe Medvegjës, u tha soit gjate një konferencë shtypi në Bujanoc.

Projekti bën thirrje për kryerjen e nevojave kërkimore kulturore dhe t emeosjne gjuhen e njeri tjetrit në këto tri komuna, në mënyrë individuale në secilin prej komuniteteve serbe, shqiptare dhe rome.

“Analiza e sondazhit rezultatet do të jenë të theksuara në veçanti nevojat e njëjta të përcaktuara nga ana e të rinjve nga të tri komunitetet”  ka potencuar koordinatori i projektit Ljiljana Stojanovic.

Si pjesë e projektit do të organizohet raundi i tabelave ku serbët e rinj, shqiptarë dhe romë në tri komuna të flasin për atë që mungon në secilën nga këto komuna të rinjtë në jetën kulturore dhe do të nisë iniciativa për veprim të përbashkët nga ana e autoriteteve lokale dhe institucioneve relevante në Serbi .

Në këte tryezë te rrumbullakët do të marrin pjesë përfaqësues të shtetit dhe të institucioneve lokale. Projekti do të përgatitet dhe botime me rezultatet e hulumtimit mbi nevojat kulturore të gjuhës serbe, shqiptare dhe romëve të shtypur e shqiptareve “te pashtypur”, shkruajne mediat serbe.

SHPËRNDAJE