Lëvizja e Re kërkon nga partitë politike, sidomos nga liderët e  tyre që të veprojnë e punojnë konform Referendumit e jo të propagandojnë duke u bazu në referendum. Mosrealizimi i deklaratës së Referendumit, ndryshe kuptohet mosrespektim i vullnetit të popullit shqiptarë të Luginës së Preshevës të shprehur para dy dekadave !, njofton agjencia informative “Presheva jonë” duke ju referuar një deklarate të LR arritur në redaksinë tonë.

 

Preshevë, 29 shkurt

 

Referendumi përmendet cdo here nga politikanët tanë nëpër media e sidomos në prag të zgjedhjeve, si  fushatës elektorale. Kuvendi i atëhershem për autonomi Territoriale e Politike nuk e vazhdoi funksionimin dhe për këtë të gjithë përgjegjësit ato subjekte politike duhet të japin sqarime  llogari para qytetarëve për këtë mosfunskionim e jo vetëm referendumi t i shërbej për propagand e marketing politik. Mosrealizimi i deklaratës së Referendumit, ndryshe kuptohet mosrespektim i vullnetit të popullit shqiptarë të Luginës së Preshevës të shprehur para dy dekadave !

Subjektet politike në Luginë duhet të pozicionohen për jetësimin e Referendumit e jo për pjesëmarrje në zgjedhje parlamentare përderisa cështja e veriut te Mitrovicës mbetet e hapur, pasi që Referendumi edhe pjesmarrja në parlamentin popullor dhe vizita e shpeshta të liderëve në Beograd, bien në kundërshtim njëra me tjetrën,dyjat nuk shkojnë.

SHPËRNDAJE