Tarifat e polisave kufitare në mesë të të dy shteteve që do të aplikohen  sjellin edhe më shumë vështërsi në komunkimin e ndërsjlletë të banorëve të dy shteteve.  Pra ketyre taskave qytetarët e Luginës së preshvës, sidomos studentët kanë pritur nga Qeveria e Kosovës të ulë taksat dhe t’ua paguan studentëve që studijojn nëpër universitet të Prishtinës ,  Tiranës , Shkupit ajo shton taksa të reja , deklaron për agjencinë informative “Pesheva Jonë ” analisti Refik Hasani.

 

Bujanoc, 26 dhjetor/ AIK-Presheva Jonë

 

Të shpërngulurit , zhvendosurit dhe të dëbuarit nga Medvegja Bujanoci dhe Presheva reagojn dhe nuk pajtohen kurrsesi më këtë taks që do të aplikohet ku 60 euro për 15 ditë duhet të paguhen për të hyrë në Kosovë .  Në vendë që qeveria e Kosovës të ulë taksat dhe t’ua paguan studentëve që studijojn nëpër universitet të Prishtinës ,  Tiranës , Shkupit ajo shton taksa të reja .
Kjo duhet të hiqet nga praktika .  Të gjithë shqiptarët nga Medvegja , Bujanoci dhe Presheva edhe ashtu ballafaqohen me një diskriminim , Rajoni më i pazhvllluar  , nuk kemi kurrfar perspektive , nuk ka spital e as Universitet na është dashur edhe kja tarifë që të ndalen vizitat dhe komunkimiki  . Fshtarat të banuara me serbë lokal të Kosovës si Shillova e Graqanica jan bër me spitale e universitete kurse Krahina shqiptare ka ardh në momente të mendoj të qëndroj apo lëshoj këto troje  pasi ska kuurfarë investimi  . Prishtina e Tirana bashkërisht të investojn dhe të hapin një Agjencion për shqiptarët e mbetur nën admnistrimin e Serbisë  dhe  të ish-RSFJ-së .

SHPËRNDAJE