Shoqata “Per nje Shqiperi te Shendetshme” (FHA)

Eshte nje organizate jo-qeveriate ne Shqiperi me qellim qe te promovoje menyra jetese te shendetshme, si menyra me eficente per te permiresuar kushtet shendetesore ne shoqerine Shqiptare.

Shoqata “Per nje Shqiperi te Shendetshme”eshte nje organizate jo-qeveritare ne Shqiperi ka per qellim te parandaloje HIV/AIDS dhe infeksionet transmetuese; te ndryshoje sjellje dhe praktika ne lidhje me riskun e HIV/AIDS dhe semundjeve seksualisht te transmetueshme.

 

Shoqata “Per nje Shqiperi te Shendetshme”eshte nje organizate jo-qeveritare ne Shqiperi e cila ka per qellim te parandaloje dhe kontrolloje semundje ose kufizime te lidhura me seksualitetin dhe riprodhimin.

_ Mendoje qe jete dhe kjo pike : per uljen e semundshmerise dhe te vdekshmerise ne komunitet sidomos etj.

Shoqata “Per nje Shqiperi te Shendetshme”eshte nje organizate jo-qeveritare ne Shqiperi me qellim te loboj per standarte me te larta te kujdesit shendetesor ne nengrupe te shoqerise, te cilet jane ne nje status te pafavorshem, si rezultat aksesi i dobet ne sherbimet shendetesore ose si nje rezultat i ekspozimit ne disa faktore riskues.

Gjithashtu shoqata “Per Nje Shqiperi te Shendeteshme” lobon per permiresimin e situates mjedisore dhe uljes se ndotjes ne menyre qe  te ndikoje ne uljen e semundeshmerise dhe vdekshmerise ne komunitetin tone.

SHPËRNDAJE