avss11Gjenevë, 25 shtator (Nefail Maliqi) -Njerëzit kanë vendosur fatin e iniciativës e cila propozon një rritje 10% në qiratë. Pensionistët nuk përfitojnë nga qiratë më të larta.  Zviceranët i janë drejtuar sot  kutive të votimit për tre iniciativa të ndryshme, ku vetëm njëra ka kaluar me rezultat pozitiv. Vetëm kantoni i Gjenevës mbështeti këtë iniciativë., njfotn agejncia e lajmeve “Presheva jonë” nga Zvicra

 

Iniciativa refuzohet AVSplus për 59.4%

Iniciativa e parë për “Ekonominë e Gjelbër dhe shfrytëzimin efektiv të resurseve natyrore,” që parashikonte reduktimin e energjisë që sjell dëme natyrore dhe përpilimin e një plani ekologjik deri në 2050 që të mundësonte shfrytëzimin e denjë të resurseve natyrore në përputhje me Konferencën globale të ndryshimeve klimaterike që u mbajt në Paris gjatë dhjetorit 2015 u mbështet vetëm nga 37.67 përqind e zviceranëve.

Edhe iniciativa “AHVplus” që parashikonte rritjen prej dhjetë përqind të pensioneve dhe një pushim vjetor prej gjashtë javëve për çdo zviceran, nuk u mbështet nga shumica e zvicerane. Për këtë iniciativë votuan vetëm 38.34 përqind e votuesve. Interesante se Zvicra perëndimore dhe Jugore (kantonet frengjishtfolëse dhe kantoni italishtfolës i Tessinit) e mbështetën fuqishëm këtë iniciativë të majtë, ndërsa gjithë kantonet tjera gjermanishtfolëse ishin katërcipërisht kundër.

E vetmja iniciativë që kaloi është ajo mbi shtimin e kompetencave dhe fushës së veprimit të Shërbimit Informativ Zviceran (NDG), kjo për shkak të shtimit të frikës nga terrori në Evropë dhe sulmeve të ndryshme. Për inicitiavën në fjalë votuan “pro” 63.98 përqind e zviceranëve dhe asnjë kanton nuk votoi kundër. Iniciativa popullor “AVSplus me: për sindikatat AVS fuqishme të” dhe e majta u mund të dielën me 59.4% të votuesve. Ajo mori mbështetjen e katër kantonet frankofone.

SHPËRNDAJE