Shkruan: Refik HASANI
Të gjithë qytetarët që jetojn në Kosovë e gjetiu e që posedojn dokumenta valide dhe figurojn në lista përfundimtare të votuesve në Komunën Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë të organizohet transporti falas deri në vendvotime dhe anasjelltas. Të ardhur nga tri komunat konsiderohet se kemi deri në pesëmijë votues që jan me banim në Kosovë por me të dretë vote, kurse nga e tërë Republika e Serbisë shqiptarë që jan në lista zgjedhore dhe posedojn dokumenta valide arrin numrin deri në 8 mijë votues.

 

Ne të dëbuarit , zhvendosurit dhe të shpërngulurit shqiptarë prej Medvegjës ,Bujanocit dhe Preshevës me të drejtë vote që jemi në Kosovë do të duhej të organizohet transporti deri në vendvotime dhe anasjelltas . Të njoftohen të gjithë banorët prej tri komunave që jetojnë në Fushë Kosovë , Prishtinë , Gjilan dhe Kamenicë që sivjet më 6 qershor me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale për tri Asamblet Komunale , transporti të organizohet deri në vendëvotime dhe anasjelltas . Sivjet të fillohet bashkëpunimi më i mirë në mesë të Komunave ndërkufitare të Kosovës si Gjilani e Kamenica me Preshevën dhe Bujanocin . Kurse Komuna e Prishtinës dhe Podujevës të bashkëpunojn me Komunën e Medvegjës pasi edhe ashtu kufizohen .

 

Për të dëbuarit dhe të zhvendosurit e ardhur nga Medvegja , Bujanoci dhe Presheva që janë me qëndrim në Kosovë , të bëhet transporti i organizuar prej stacioneve të autobusave apo ta caktohen pika prej të cilavë fillojn të nisen autobusët deri në vendëvotime dhe anasjelltas . Pra , shpenzimet e transportit të mos barten nga votuesit , por mbulohen nga bugjetet e këtyre Komunave të Kosovës . Kurse mbarëvajtjen e organizimit kohën e nisjes , vendin dhe gjatë rrugës ta ken në bashkëpunim të ngusht strukturat Komunale të Medvegjës , Bujanocit dhe Preshevës me të Komunës së Gjilanit , Kamenicës , Fushë Kosovës dhe Prishtinës . Nevoja është të ngriten si GRUPE PUNUESE për bashkëpunim ndërkufitar , apo një Komision mikst ndërkomunal ad hok për këto çështje . Më në fundë edhe institucionet Komunale dhe ato të Kosovës duhet ta kuptojn se edhe ky aktivitet dhe angazhim konkret e institucional është një investim që Kosova të mbron dhe investon edhe në Medvegjë , Bujanoc e Preshevë . Është momenti i fundit që institucionet tona të Kosovës të investojn edhe në këtë mënyrë që mos të zvoglohet numri i votuesve shqiptarë , pra asnjë këshilltarë Komunal të mos zvoglohet por ka mundësi të rritet . Ky bashkëpunim nuk duhet ndërprerë por duhet mbështetur dhe zgjeruar në shumë sfera të jetës , në të mirë të të dëbuarve , shpërngulurve dhe zhvendosurve që në tërë Kosovën jan mbi 50 mijë banorë , vetëm pas qershori 1999 . Pra edhe sivjet do të moblizohemi që sa më shumë votues të dalin dhe të japin votën subjekteve politike shqiptare , vetëm e vetëm që mos kemi zvoglim , ramje të numrit të këshilltarëve Komunal Shqiptarë , që do të ketë efekte të paparishikueshme negative për pupullatën vendase . Për detaje si listat e votuesve dhe për pikat e nisjes që do të grumbullohen qyetetarët me të drejtë vote do të duhej të njoftohen edhe publikisht . Prishtina dhe Tirana të fillojn duke investuar edhe në këtë drejtim që përveqë një mijë abetarave që është investuar nga këto dy qendra për në këto tri Komuna asgjë tjetërë nuk është investuara konkretisht .

Interes kombëtarë të vazhdohen dokumentat , të barten trashigimit e tapive dhe të mos zvoglohet numri i ulesëve të Këshilltarëve Komunal .

Prishtina dhe Tirana duhet ta ken të qartë sa i përket pjesëmarrjes së popullatës shqiptare në zgjedhjet nacionale dhe t’ju bëhtë e qartë të gjithë subjekteve politike që për parlamentin e Republikës së serbisë të ndrshohet ligji zgjedhore dhe kuota të zvoglohet nga Beogradi . Pse në parlamentin e Kosovës vetëm pakica serbe kan dhjetë vende të rezervuara plusë edhe disa i marrin me vota të drejpërdrejta kurse në anën tjetër shqiptarët me numër po aqë ka vetëm një deputete në paralament të Serbisë . Vetëm në Kossovë nga Komuna Medvegjës , Bujanocit e Preshevës kemi deri më pesëmijë votues që figurojn në lista zgjedhore , posedojn dokumenta validë të serbisë që duhete të organizohen dhe barten deri në vende votime dhe anasjlletas . Duhet të mos harrojm që me dokumenta të Serbisë si shqiptarë kemi patur edhe në Beograd , Nish Leskoc Vranjë etj . Kur ky numër mirret parasysh atëher numri i shqiptarëve të Republiëksë së Serbisë që figurojn në lista zgjedhore dhe posedojn dokumnta valide arrin numrin deri në 15 mijë votues . Ldervët të ksaj krahine ju sugjerojm që mos të harxhojn kohë duke kërkuar takime tani të sheshta me Kryeministrin , Presdientëtë dhe Kryetara pralamenti të Prishtinës dhe Tiranës por të angazhohen në dy drejtimë :

– Që të rritet numri i votuesve shiptarë për asamblet Komunale

– Që të ndrsyhohet ligji zgjedhor për parlamentin e Serbisë dhe në rritet dhe që të parfaqësohenmi prej pesë deri në shtatë deputet në parlamentin e Serbisë

– Që të gjithë votuesve që jan në Kososvë e Maqedoni t;ju behet organizimi , duke i transportuar falas deri në vend votime dhe anasjelltas ,

– Të Organizohen subjektet që votuesit që jan me punë të përkohshmë të votojn me postë , apo të gjinden forma që të të vijnë në votime .

***

Veçmas Në Medvegjë , Malësi të Bujanocit dhe Karadak Preshevës kemi shumë votues me të drejtë vote por që nuk jetojn në këto zona . Duhet ftuar elektoratin në votime , duke paraqitur konkretisht organizimin prej vendeve ku jetojn të barten deri në vendvotime dhe anasjllats . Kjo do të prodhonte efekte shumë pozitive në qytetin dhe Komunën Medvegjës ku shqiptarë përfaqësohen vetëm me tëtë këshlltarë komunal që duhete të përfaqësohen deri në 12 këshillatrë shqiptarë . Ka votues kur dihete mirëfilli që medvegjasit i lëshuan këto troje me rastin e hysrjes së forcave që torëhoqën serbë nga Koossva ku kemi deri në 7 mijë e 500 banorë ku mbrenda pak kohësh pothuajse se u zbrazë .

Në kuvendin.

Beogradi diskrimoinon dhe zbaton ligje enkas vetëm për shqiptarët

Beogradi në forma të ndryshme më perfide është duke u munduar që të zvogloj numrin e votuesve shqiptarë në këto tri Komuna . E këto jan duke miratuar ligje dhe udhëzime admnistrative që vështirsojn marrjen dhe vazhdimine dokumentave Një ndër veprimet absurdet më të mdha , është : Kur kërkon që komisione të caktuara të policisë së bashku më zyrtarë admnistrate dalin në terren të vërtetojn a jan duke jetur në shtëpi . Kjo është në kundërshtim me të gjitha konventat ndërkombëtare . Nëse unë kam një pasuri të trashiguar nuk t’më mohehet të jem edhe qytetar i atij shteti . Këtë e kam përjetuar vetë auturi i këtyre rreshtave pasi vij nga ajo pjesë . Pra prioritet i të gjithë neve është të mbledhim votat e të gjithe votuesve kudo që jemi , së pari që jo vetëm të mos zvoglohet trupi votues i shqiptarëve në Medvegjë pasi kemi vetëm tetë Këshiltar dhe në Bujanoc kemi 23 këshilltarë Komunal pasi ka vota duhet që në Bujanoc të jen 30 këshilltar e jo 23 dhe në Medvegjë deri në 12 këshilltarë e jo 8 si deri më tani . Edhe Krytarët e Komunave duhet të vazhdohet të mbesin shqiptarë , kurse në Medvegjë përveqë nënëkryetarit të Komunës duhet te jenë edhe së paku tri Drejtori të drejtorateve dhe drejtora tjera të ndërrmarrjeve publike dhe institucioneve tjera komunale . Vetëm një shembull në Banjëjn Sjarinës kemi popullatë shumicë shqiptare kurse stafi udhehëqës dhe drejtora jan gati qindë për qinde serbë të ardhur dhe instaluar nga Beogradi .

Sensibilizimi për të mos humbur votat

Tema për mobilizimin , sensibilizimin dhe njoftimin jo vetëm të votuesve shqiptarë por edhe të opinionit të gjërë për të votuar më 6 maj të këtij viti për zgjedhje lokale në krahinën shqiptare të mbetur nënë admnistrimin e serbisë të shtrohen vazhdimisht kjo tem në nivele të debateve , tribunave në media por edhe forma tjera nga institucione qendrore të Prishtinës dhe Tiranës .

SHPËRNDAJE